Phần mềm Quản lý và chấm điểm, đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP
Loading...
tatthanhvu.com

Phần mềm Quản lý và chấm điểm, đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP

 Công ty TNHH Tất Thành Vũ chuyên cung cấp phần mềm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước và chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hành chính. Trong đó, phần mềm Quản lý và chấm điểm, đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP là một ứng dụng rất hiệu quả cho các cơ quan làm công tác chấm điểm, đánh giá phân hạng các hồ sơ sản phẩm OCOP, giao diện thân thiện, dễ sử dụng với nhiều tính năng, tiện ích, phù hợp với nhu cầu quản lý của các cơ quan, đơn vị.

Hiện nay công ty đang triển khai cho thuê phần mềm Quản lý và chấm điểm, đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP sử dụng theo tháng với giá ưu đãi chỉ từ  2.500.000VNĐ 

Giá:
98.000.000 đ

Tags: 

  • Chia sẻ qua viber bài: Phần mềm Quản lý và chấm điểm, đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP
  • Chia sẻ qua reddit bài:Phần mềm Quản lý và chấm điểm, đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP

Công ty TNHH Tất Thành Vũ chuyên cung cấp phần mềm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước và chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hành chính. Trong đó, phần mềm Quản lý và chấm điểm, đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP là một ứng dụng rất hiệu quả cho các cơ quan làm công tác chấm điểm, đánh giá phân hạng các hồ sơ sản phẩm OCOP, giao diện thân thiện, dễ sử dụng với nhiều tính năng, tiện ích, phù hợp với nhu cầu quản lý của các cơ quan, đơn vị.

Phần mềm Quản lý và chấm điểm, đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP giúp cho việc quản lý và chấm điểm, đánh giá phân hạng dễ dàng hơn; đơn giản trong việc tổng hợp danh sách trình ký, thuận tiện cho Quản lý và chấm điểm, đánh giá phân hạng. Sử dụng phần mềm sẽ giúp việc phân hạng, đánh giá sản phẩm vẫn được đảm bảo thông suốt và giúp công tác quản lý, tìm kiếm thông tin được thuận lợi hơn.

 Đặc biệt, với phần mềm này, các quản lý cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương đều có thể truy cập và có thể nắm rõ lịch trình thực hiện của các chủ thể nên rất thuận lợi cho công tác quản lý.

 

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ & CHẤM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ OCOP

STT

Chức năng

Chi tiết

Chú thích

I. Công việc chung

1

Tìm hiểu yêu cầu - phân tích thiết kế hệ thống

 

 

2

Xây dựng cấu trúc hệ thống

 

 

3

Testing và fix bug cho hệ thống

 

 

4

Viết tài liệu hướng dẫn

 

 

5

Quản trị dự án

 

 

II. Phần web admin

1

Đăng nhập/đăng xuất/quên mật khẩu

Người dùng sử dụng hệ thống cần đăng nhập thông qua chức năngnày.
 Mỗi tài khoản được phân quyền theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của đơn vị

 

2

Danh sách người dùng

Quản trị hệ thống quản lý được danh mục người dùng của đơn vị mình.

Chú ý có vai trò theo phần cấu hình hệ thống

2.1

Thêm mới, sửa, xóa thông tin người dùng

Thông tin cơ bản người dùng, phòng ban, chức vụ, mật khẩu

 

2.2

Xem thông tin người dùng

 

 

3

Quản lý vai trò sử dụng

Vai trò vd: Admin, Giám đốc, Chuyên viên, ...

user theo Group để gán quyền cho nhanh

4

Phân quyền

Phân quyền chi tiết tới chức năng được phép:
- Thêm mới, sửa, xóa: hồ sơ OCOP, mô hình sản xuất,
- Xem, tìm kiếm, lọc
- Xuất báo cáo

Có cho phép phân quyền chung theo Vai trò, và phân quyền riêng cho từng người

5

Thông tin account

- Sửa thông tin cơ bản
- Thay đổi mật khẩu

 

6

Quản lý Danh mục hành chính

Quận, huyện/ Xã phường thuộc thành phố.

 

III. Quản lý mô hình sản xuất

1

Quản lý hợp tác xã

 

 

1.1

Thêm mới, sửa, xóa thông tin HTX

- Các thông tin cơ bản như: quản lý tên, địa chỉ, chủ thể, điện thoại… ), doanh thu, diện tích đất đai.
- Đại diện pháp luật, số thành viên, số vốn góp, ngành kinh doanh chính, doanh thu hàng năm, chi phí sản xuất hàng năm.
- Số lao động ( lao động quản lý + lao động sản xuất ).

 

1.2

Danh sách OCOP HTX đăng ký

- Lọc hiển thị ra Các hồ sơ OCOP mà HTX đăng ký

 

1.3

Báo cáo thống kê tình hình hoạt động

Lọc theo nhiều tiêu chí:
- Tên Trang tại, ghi chú, địa chỉ
- Tình trạng
- Người xử lý, …

 

2

Quản lý Trang trại

 

 

2.1

Thêm mới, sửa, xóa thông tin trang trại

- Các thông tin cơ bản như: quản lý tên, địa chỉ, chủ thể, điện thoại… ), doanh thu, diện tích đất đai.
- Đại diện pháp luật, số thành viên, số vốn góp, ngành kinh doanh chính, doanh thu hàng năm, chi phí sản xuất hàng năm.
- Số lao động ( lao động quản lý + lao động sản xuất ).

 

2.2

Danh sách OCOP Trang trại đăng ký

- Lọc hiển thị ra Các hồ sơ OCOP mà Trang trại đăng ký

 

2.3

Báo cáo thống kê tình hình hoạt động

Lọc theo nhiều tiêu chí:
- Tên Trang tại, ghi chú, địa chỉ
- Tình trạng
- Người xử lý, …

 

3

Quản lý Tổ hợp tác

 

 

3.1

Thêm mới, sửa, xóa thông tin Tổ hợp tác

- Các thông tin cơ bản như: quản lý tên, địa chỉ, chủ thể, điện thoại… ), doanh thu, diện tích đất đai.
- Đại diện pháp luật, số thành viên, số vốn góp, ngành kinh doanh chính, doanh thu hàng năm, chi phí sản xuất hàng năm.
- Số lao động ( lao động quản lý + lao động sản xuất ).

 

3.2

Danh sách OCOP Tổ hợp tác đăng ký

- Lọc hiển thị ra Các hồ sơ OCOP mà Tổ hợp tác đăng ký

 

3.3

Báo cáo thống kê tình hình hoạt động

Lọc theo nhiều tiêu chí:
- Tên Tổ hợp tác, người đại diện, ghi chú, địa chỉ
- Tình trạng
- Người xử lý, …

 

IV. Quản lý hồ sơ OCOP

1

Nhập, sửa, xóa hồ sơ đăng ký OCOP

Nhập hồ sơ bản mềm:
- Hồ sơ đăng ký (tiếp nhận từ các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp, HTX…)
- Phương án sản xuất kinh doanh
- Các kết quả đã đạt được để minh chứng

 

2

Quản lý bộ chỉ tiêu đánh giá Hồ sơ OCOP

- Thêm, sửa, xóa bộ chỉ tiêu đánh giá (quản lý theo năm - vì bộ chỉ tiêu đánh giá có thể thay đổi theo năm)

 

3

Quận huyện Đánh giá, Chấm điểm hồ sơ OCOP

Dưới 30 điểm đạt 1*
30-49 điểm đạt 2*
50-69 điểm đạt 3*
70-89 điểm đạt 4*
90-100 điểm đạt 5*
Dưới 50 điểm chỉ lưu hồ sơ tại quận huyện

 

4

Gửi hồ sơ OCOP lên thành phố

Hồ sơ được Quận huyện đánh giá trên 50 điểm sẽ được gửi lên cấp thành phố đánh giá tiếp

 

5

Truy xuất, tìm kiếm hô sơ OCOP

Hồ sơ đăng ký
Phương án sản xuất kinh doanh
Các kết quả đã đạt được để minh chứng

 

6

Thành phố Đánh giá, chấm điểm hồ sơ OCOP

Không đạt 50 điểm trả lại cho cấp Quận huyện quản lý
50-69 điểm đạt 3*
70-89 điểm đạt 4*
90-100 điểm đạt 5*
Hệ thống cho phép xuất hồ sơ gửi lên TW

 

V. Truy xuất nguồn gốc OCOP theo mã QR

1

Cấp mã QR code theo sản phẩm OCOP

- Cấp mã QR cho từng sản phẩm OCOP

- Cập nhật thông tin nguồn gốc cho sản phẩm OCOP

- Tìm kiếm sản phẩm OCOP theo tiêu chí người dùng nhập hoặc chọn

- Tra cứu sản phẩm theo mã QR Code đã cấp cho sản phẩm OCOP

 

 

VI. Quản lý cơ sở sản xuất OCOP trên bản đồ

1

Quản lý thông tin, cơ sở sản xuất OCOP trên bản đồ Google map

- Nhập cơ sở sản xuất OCOP trên bản đồ Google Map

- Xóa cơ sở sản xuất OCOP trên bản đồ

- Cập nhật cơ sở sản xuất OCOP trên bản đồ

- Tìm kiếm cơ sở sản xuất OCOP trên bản đồ

 

VII. Cấu hình thiết đặt hệ thống

1

Cấu hình vai trò của nhân sự

Hội đồng thẩm định cấp quận huyện
Hội đồng thẩm định cấp thành phố

 

2

Quản lý file media

Bao gồm hồ sơ được scan chứng minh năng lực

 

3

Tra cứu, thống kê, báo cáo hồ sơ OCOP theo nhiều tiêu chí

 

 

 

VIII. Các công việc khác

1

Cài đặt thiết lập hệ thống

 

 

2

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

 

 

3

Hướng dẫn, hỗ trợ quản trị hệ thống

 

 

 

 

sản phẩm liên quan