Phương thức bảo mật
Loading...
Phương thức bảo mật

Phương thức bảo mật

Chính sách bảo mật

1/ Mục đích và phạm vi thu nhập

 - Việc thu thập dữ liệu trên website tatthanhvu.com bao gồm: Họ tên, Email, Điện thoại, Tên đăng nhập, Tài khoản đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập, Địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin cần cung cấp để Tất Thành Vũ liên hệ xác nhận đơn hàng hoặc liên hệ trực tiếp để tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.

2/ Thời gian lưu giữ thông tin

 - Dữ liệu thông tin của thành viên được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện huỷ bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật.

3/ Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

 •  Thành viên đồng ý rằng: Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu nhập các thông tin của mình, bao gồm:
  • Ban quản trị website Tatthanhvu.com
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp có yêu cầu của Pháp luật)
  • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của thành viên (nếu có).

4/ Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Tatthanhvu.com thực hiện việc này.
 • Email: info@tatthanhvu.com

5/ Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

 • Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty TNHH Tất Thành Vũ. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật quy định khác
 • Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên
 • Chia sẻ qua viber bài: Phương thức bảo mật
 • Chia sẻ qua reddit bài:Phương thức bảo mật

Tags: 

DANH MỤC dịch vụ

Loading...

dịch vụ liên quan

Không có thông tin cho loại dữ liệu này