Phương thức giao nhận
Loading...
Phương thức giao nhận

Phương thức giao nhận

Phương thức giao nhận

1/ Đối với sản phẩm Online:

 - Sản phẩm được cài đặt bên server của bên khách hàng, hoặc của nhà cung cấp.

2/ Đối với sản phẩm Offline:

 - Chuyên viên kĩ thuật của Tất Thành Vũ cài đặt trực tiếp trên máy chủ của khách hàng hoặc hỗ trợ cài đặt qua mạng bằng Ultrview, Teamviewer....

3/ Đối với sản phẩm cấp Key/License:

 - Nhân viên kinh doanh của Tất Thành Vũ sẽ chuyển Key/License cho khách hàng qua địa chỉ Email hoặc hỗ trợ kích hoạt qua mạng bằng Ultraview, Teamviewer,....

  • Chia sẻ qua viber bài: Phương thức giao nhận
  • Chia sẻ qua reddit bài:Phương thức giao nhận

Tags: 

DANH MỤC dịch vụ

Loading...

dịch vụ liên quan

Không có thông tin cho loại dữ liệu này