Loading...

0914 716 875 | 0911 233 534

DANH MỤC TIN TỨC

Tin tức hot

Phần mềm Quản lý Nhân sự BaSe

Công ty TNHH Tất Thành Vũ – Đại lý phân phối phần mềm chính thức của Base Enterpirse tại thị trường Hải Phòng, chuyên cung cấp phần mềm trong lĩnh vực quản lý và chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin - xin giới thiệu tới quý doanh nghiệp  phần mềmQuản lý Nhân sự.

Reivew Hóa đơn điện tử và chữ ký số

Theo các quy định hiện hành của nhà nước, từ 01/7/2022, các doanh nghiệp tại Việt Namphải hoàn tất việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử và sử dụng chữ ký số. Việc số hóa hóa đơn giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho các doanh nghiệp. Đây là một bước đi quan trọng để đẩy nhanh quá trình số hóa.Hiện nay, trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử và chữ ký số khiến cho các doanh nghiệp khó khăn trong việc lựa chọn.Là một nhà phân phối sản phẩm của các nhà cung cấp hóa đơn điện tử và chữ ký số, như: Misa, FPT, BKAV…, Tất Thành Vũ cung cấp một số thông tin liên quan giúp cho các doanh nghiệp có sự lựa chọn tối ưu về sản phẩm phù hợp với doanh nghiệp của mình.

Hosting rẻ nhất thế giới!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhân dịp năm mới, hưởng ứng việc phòng chống dịch, công ty Tất Thành Vũ cung cấp giải pháp về hosting chất lượng cao với giá rẻ nhất thế giời chỉ từ 99k/tháng

Áp dụng cho khách hàng thanh toán từ nay cho đến hết ngày 31/3/2021

Loading...

Tổng tiền:

Phần mềm Quản lý tài sản vật tư thiết bị

Ngày đăng:

13/05/2022 03:30:33

      Phần mềm quản lý tài sản giúp cán bộ phòng quản lý tài sản quản lý tất cả các thông tin liên quan đến trang tài sản, tài sản trong nhà trường.

      Phần mềm quản lý tài sản tăng cường khả năng quản lý tài sản, quản lý thông tin hồ sơ tài sản, thiết bị đến kế hoạch bảo dưỡng tài sản, thiết bị; cảnh báo và theo dõi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, thiết bị; cập nhật và tra cứu nhật trình, nhật ký vận hành của thiết bị… giúp giảm thiểu tình trạng hỏng hóc, nâng cao năng suất và hiệu quả của hoạt động khai thác, vận hành tài sản, thiết bị.

Chức năng Phần mềm Quản lý tài sản vật tư thiết bị

Quản lý yêu cầu mua sắm
Quản lý thông tin về các yêu cầu mua sắm trang tài sản, tài sản của các đơn vị phòng ban trong nhà trường
Nhập thông tin tài sản cần mua sắm như: mã yêu cầu, tên yêu cầu, loại tài sản, người yêu cầu, thời gian yêu cầu, đơn vị yêu cầu
Nhập thông tin yêu cầu mua sắm như: Tên tài sản, đơn giá dự toán, nội dung, số lượng, chất liệu, chủng loại, lý do mua sắm
Cho phép thêm sửa, xóa các yêu cầu mua sắm
Duyệt yêu cầu mua sắm
Quản lý tài sản
Phiếu nhập kho
Cập nhật thông tin các tài sản được mua về theo phiếu nhập kho
Tìm kiếm thông tin phiếu nhập kho theo thời gian
Thêm phiếu nhập kho như: Số phiếu, ngày nhập, thời gian giao hàng, địa chỉ giao hàng
Chi tiết phiếu nhập như: Phân nhóm, số lượng, đơn giá, nhà cung cấp, hình thức mua, nộp ngân sách, giá trị triết khấu …
Cho phép thêm thông tin tài sản như: mã vạch, mã tài sản, hãng sản xuất, nhãn hiệu, ngày sả xuất, nước sản xuất, giá gốc, giá hiện tại, tỷ giá, cán bộ sử dụng, ngày sử dụng …
Cho phép in phiếu nhập kho theo mẫu
Danh sách tài sản
Quản lý toàn bộ danh sách tài sản của các đơn vị, phòng ban trong nhà trường.
Thêm thông tin tài sản như: mã vạch, mã tài sản, hãng sản xuất, nhãn hiệu, ngày sản xuất, nước sản xuất, giá gốc, giá hiện tại, tỷ giá, cán bộ sử dụng, ngày sử dụng 
Hiển thị thông tin tài sản xủa các đơn vị, các phòng ban
Khấu hao tài sản
Cho phép tính khấu hao tài sản tại thời điểm chọn tính khấu hao tài sản
Cho phép tính hao mòn của tài sản
Cho phép hiển thị thông tin tài sản hao mòn, khấu hao
Cho phép in bảng tính hao mòn tài sản, khấu hao
Thanh lý tài sản
Quản lý danh sách các tài sàn cần được thanh lý
Tìm kiếm các tài sản cần thanh lý
Thêm các quyết định thanh lý, số quyết định, ngày ra quyết định, ngày thanh lý....
Cho phép xem thông tin về tài sản cần thanh lý
Cho phép Thêm thông tin tài sản cần thanh lý
Cho phép in biên bản cần thanh lý
Hủy tài sản
Cho phép Quản lý danh sách các tài sàn cần được hủy tài sản
Cho phép tìm kiếm các tài sản cần hủy
Cho phép thêm các quyết định hủy tài sản, số quyết định, ngày ra quyết định, ngày hủy …
Cho phép xem thông tin về tài sản cần hủy.
Cho phép thêm thông tin tài sản cần hủy.
Cho phép in biên bản cần hủy
Báo cáo tổng hợp
Cho phép tổng hợp các loại báo cáo tải sản theo năm với nhiều lựa chọn theo các hình thức báo cáo khác nhau như báo cáo tổng hợp, theo năm, theo đơn vị sử dụng hay theo phân nhóm tài sản
Cho phép thực hiện các chức năng báo cáo sau:
Bảng tổng hợp tài sản thanh lý năm
Bảng tổng hợp tài sản hủy năm
Sổ theo dõi TSCĐ, vật tư tăng năm
Tổng hợp báo cáo tài sản cố định của đơn vị HCSN
Tổng hợp báo cáo tài sản cố định của đơn vị HCSN (TS Quyết toán)
Báo cáo chi tiết TSCĐ của đơn vị HCSN
Báo cáo chi tiết TSCĐ của đơn vị HCSN (TS Quyết toán)
Tra cứu, tìm kiếm
Tìm kiếm danh mục tài sản
Tìm kiếm theo thông tin tài sản
Tra cứu theo nhóm tài sản
Quản lý người dùng
Nhà cung cấp
Đơn vị sử dụng
Tên đăng nhập
Tên phòng 
Đối tượng quản lý
Danh mục nhóm tài sản
Chi tiết TSCĐ
Chi ttiết nhóm vật tư
Chi tiết nhóm công cụ, dụng cụ
  • Chia sẻ qua viber bài: Phần mềm Quản lý tài sản vật tư thiết bị
  • Chia sẻ qua reddit bài:Phần mềm Quản lý tài sản vật tư thiết bị

Tin tức liên quan