Phần mềm quản lý tài sản công
Loading...
tatthanhvu.com

Phần mềm quản lý tài sản công

      Hiện nay, việc quản lý tài sản của Nhà nước tại các đơn vị đang thực hiện theo phương pháp truyền thống, thủ công, việc theo dõi tốn thời gian và xuất báo cáo chưa chính xác, nhanh chóng, dễ mắc sai sót trong công tác chuyên môn. Phần mềm quản lý tài sản được trang bị sẽ giúp các đơn vị tăng cường tính chính xác, minh bạch, tiết kiệm tối đa thời gian, công sức. 

Giá:
Liên hệ

Tags: 

 • Chia sẻ qua viber bài: Phần mềm quản lý tài sản công
 • Chia sẻ qua reddit bài:Phần mềm quản lý tài sản công

        Hiện nay, việc quản lý tài sản của Nhà nước tại các đơn vị đang thực hiện theo phương pháp truyền thống, thủ công, việc theo dõi tốn thời gian và xuất báo cáo chưa chính xác, nhanh chóng, dễ mắc sai sót trong công tác chuyên môn. Phần mềm quản lý tài sản được trang bị sẽ giúp các đơn vị tăng cường tính chính xác, minh bạch, tiết kiệm tối đa thời gian, công sức.

      Phần mềm với các tiện ích giúp: quản lý tài sản trực tuyến (Online), Quản lý kế hoạch mua sắm tập trung.

Trích khấu hao, hao mòn tài sản theo chế độ hiện hành,Tìm kiếm tài sản dễ dàng, nhanh chóng, chính xác.

Hệ thống báo cáo đầy đủ theo quy định, in báo cáo tài sản tùy biến, linh hoạt:

 • Dễ dàng trao đổi thông tin, dữ liệu với phần mềm quản lý tài sản của Bộ Tài chính và các phần mềm kế toán khác.
 • Hệ thống báo cáo đầy đủ, cho phép đơn vị kết xuất và in các báo cáo đầy đủ theo quy định hiện hành.
 • Tổng hợp báo cáo công khai kế hoạch và kết quả thực hiện mua sắm tài sản công.
 • Lọc và kết xuất dữ liệu báo cáo công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC;
 • Hệ thống báo cáo kê khai tài sản nhà nước theo quy định: kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô & tài sản cố định khác;
 • Tổng hợp báo cáo tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên, tài sản có nguyên giá dưới 500 triệu đồng.
 • In sổ sách, báo cáo theo chế độ kế toán: Sổ tài sản cố định, Sổ ghi tăng tài sản, Sổ ghi giảm tài sản, Bảng tính hao mòn, Bảng kê trích khấu hao TSCĐ,…
 • Kết xuất báo cáo kiểm kê, báo cáo thống kê CCDC theo từng phòng ban.
 • Hỗ trợ xuất báo cáo theo nhiều định dạng: excel, word, pdf...

sản phẩm liên quan