Loading...
Cung cấp các phần mềm quản lý doanh nghiệp
Thiết kế phần mềm theo yêu cầu

DANH MỤC SẢN PHẨM

Loading...

sản phẩm đặc biệt

Loading...

Tổng tiền:

Phần mềm quản lý quỹ đất

Phần mềm quản lý quỹ đất là ứng dụng được phát triển trên nền Web, hỗ trợ Trung tâm quỹ đất cặp nhật, lưu trữ thông tin Quỹ đất được thành phố giao quản lý một cách thuận tiện, dễ dàng. Người sử dụng được phân quyền theo vai trò, theo chức năng nhiệm vụ quản lý. Dữ liệu các khu đát, lô đất được số hóa và lưu trữ trên phần mềm giúp người dùng có thể tra cứu thôn gtin quỹ đất trực quan trên bản đồ

Mã sản phẩm:

NN13

Thương hiệu:

80.000.000 đ

Chức năng chính của phần mềm quản lý quỹ đất 

Chức năng chính Tác vụ Ghi chú
Xem trên bản đồ Bản đồ dạng giao thông  
Bản đồ dạng địa hình  
Quản lý khu đất Xem danh sách (xem hiện trạng các khu đất) Đất sạch
Đất vướng thủ tục
Đất chưa khai thác
Thêm mới khu đất  
Quản lý Lô đất Xem danh sách  
Thêm mới lô đất  
Cập nhật chỉnh sửa lô đất  
Quản lý Dự án Xem danh sách dự án  
Thêm mới dự án  
Cập nhật chỉnh sửa dự án  
Quản lý nhân viên  Thêm sửa xóa danh sách nhân viên  
Quản lý file  Danh sách các file đã tải lên phần mềm  
Quản lý hệ thống Tùy chình cấu hình  
Cấu hình bản đồ  
Quản lý phòng ban  
Quản lý chức danh  
Quản lý Vai trò  
Báo cáo Danh sách khu đất  
Danh sách lô đất  
Danh sách dự án  
Báo cáo tổng hợp  

Giao diện chính của phần mềm 

Bản đồ và xem thông tin về lô đất

sản phẩm liên quan