Phần mềm quản lý nước sạch
Loading...
tatthanhvu.com

Phần mềm quản lý nước sạch

Trên cơ sở khảo sát nhu cầu quản lý của các Quý cơ quan, công ty TNHH Tất Thành Vũ – Chuyên cung cấp phần mềm trong lĩnh vực quản lý và chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin, xin giới thiệu tới quý doanh nghiệp phần mềm Quản lý nước sạch.

Việc sử dụng phần mềm giúp cho Quý cơ quan cải thiện tình hình quản lý thông tin quy định nước sạch nông thôn, phân loại cấp nước theo hiện trạng hay mô hình quản lý, báo cáo thống kê giúp việc quản lý công việc trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Giá:
Liên hệ

Tags: 

 • Chia sẻ qua viber bài: Phần mềm quản lý nước sạch
 • Chia sẻ qua reddit bài:Phần mềm quản lý nước sạch

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA PHẦN MỀM

 1. Quản lý thông tin
  - Quản lý pháp luật về nước sạch nông thôn
  - Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn
  - Kết quả cấp nước
  - Chiến lược và quy hoạch cấp nước
  - Thông tin tổ chức quản lý cấp nước sạch
 2. Cấp nước tập trung
  - Phân loại theo hiện trạng hoạt động
  - Phân loại theo công suất
  - Phân loại theo mô hình quản lý
 3. Cấp nước nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình
  Quản lý cấp nước của cả nước
  - Quản lý cấp nước theo từng miền, tỉnh, huyện, xã
 4. Báo cáo tổng hợp
  - Cấp nước tập trung
  - Xã hội hoá
  - Trung tâm nước sạch 
  - Công trình nhỏ lẻ
  - Tổng hợp kế hoạch nguồn vốn
  - Kết quả thực hiện bộ chỉ số

sản phẩm liên quan