Phần mềm quản lý nhân sự (Perfect HRM)
Loading...
tatthanhvu.com

Phần mềm quản lý nhân sự (Perfect HRM)

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ (Perfect HRM) cung cấp giải pháp tổng thể trong lĩnh vực quản lý nhân sự, tiền lương. Phần mềm hỗ trợ những tính năng mới như quản lý bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, truy vấn động, lập các báo cáo thống kê nhanh, giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Hỗ trợ nhập dữ liệu từ excel và ngược lại, chấm công máy tự động, chính xác, tự động gởi bảng chấm công, bảng lương qua email... Phần mềm kết nối trực tiếp vào máy chấm công vân tay hay thẻ từ (Máy chấm công tương thích). 

Giá:
Liên hệ

Tags: 

 • Chia sẻ qua viber bài: Phần mềm quản lý nhân sự (Perfect HRM)
 • Chia sẻ qua reddit bài:Phần mềm quản lý nhân sự (Perfect HRM)

Các chức năng cơ bản của phần mềm

Danh mục

 • Quản lý danh mục phòng ban, chức vụ, mức lương, phụ cấp
 • Quản lý cách tính lương, thông số lương
 • Quản lý thông tin, đánh giá nhân viên
 • ...

Nghiệp vụ

 • Quản lý nhân viên, ứng viên.
 • Quản lý hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội.
 • Quản lý xếp ca, chấm công.
 • Lập định mức tính lương.
 • Chấm công, tính lương tự động.
 • ...

Báo cáo

 • Biểu đồ thống kê tình hình nhân sự. 
 • Tổng hợp dữ liệu chấm công.
 • Thống kê lương nhân viên theo năm, theo phòng ban.
 • Thống kê danh sách tham gia bảo hiểm xã hội.

Hệ thống

 • Quản lý, phân quyền và theo dõi người dùng trong hệ thống.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống ổn định và an toàn.
 • Thiết lập mật khẩu.
 • ...

sản phẩm liên quan