Loading...

DANH MỤC SẢN PHẨM

Loading...

sản phẩm đặc biệt

Loading...

Tổng tiền:

Phần mềm Quản lý Nghĩa Trang

Là giải pháp phần mềm cho mục đích thống kê, xây dựng bản đồ nghĩa trang đô thị và hiện đại hóa cho việc kiểm tra, quản lý, duy tu và chăm sóc mộ phần trực tuyến.

Mã sản phẩm:

ID10

Thương hiệu:

Các tính năng nổi bật của phần mềm

1/ Phân hệ quản lý mộ phần:

- Cho phép tra cứu thông tin chi tiết toàn bộ danh sách mộ phần trong nghĩa trang

- Tra cứu mộ phần theo lô và theo hàng

- Tra cứu mộ phần còn trống, mộ sinh phần trong nghĩa trang đồng thời tra cứu mộ chôn đã hoàn thiện hoặc chưa xây trong nghĩa trang

2/ Phân hệ đăng ký mộ phần:

- Cho phép người dân tra cứu danh sách mộ phần còn trống trong nghĩa trang phục vụ mục đích đăng ký mộ phần trực tuyến theo Form mẫu

- Người dân có thể theo dõi trạng thái thụ lý đăng ký, tra cứu thông tin mộ phần đã đăng ký (thông tin chung, hình ảnh hiện trạng,...)

- Người quản lý cung cấp thông tin về dịch vụ đăng kí mộ phần cho người dân từ hình ảnh đến các thông tin liên quan đến mộ phần trống

sản phẩm liên quan