Loading...

DANH MỤC SẢN PHẨM

Loading...

sản phẩm đặc biệt

Loading...

Tổng tiền:

Phần mềm quản lý di sản văn hóa

Là công cụ hỗ trợ các cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, khai thác dữ liệu di sản phục vụ có hiệu quả công tác nghiên cứu, kiểm kê, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị giáo dục về lịch sử văn hóa trên địa bàn và các hoạt động văn hóa.Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ các di sản văn hóa vẫn còn phân tán, thiếu tính chuẩn hóa, số lượng hồ sơ di sản quá lớn gây khó khăn trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan chuyên môn cũng như hoạt động nghiên cứu, tra cứu tài liệu của độc giả bị hạn chế. Phần mềm quản lý di sản văn hóa sẽ đáp ứng nhu cầu quản lý và tiếp cận, khai thác hiệu quả thông tin di sản văn hóa một cách tối ưu nhất. Các yêu cầu lưu trữ, biên tập, cập nhật, quản lý và khai thác nguồn dữ liệu đầy đủ, thống nhất hệ thống giúp đơn vị phụ trách quản lý dễ dàng, các cá nhân khai thác thông tin nhanh chóng, chính xác.

Mã sản phẩm:

Thương hiệu:

Phần mềm quản lý di sản văn hóa là công cụ hỗ trợ các cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, khai thác dữ liệu di sản phục vụ có hiệu quả công tác nghiên cứu, kiểm kê, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị giáo dục về lịch sử văn hóa trên địa bàn và các hoạt động văn hóa vì công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ các di sản văn hóa vẫn còn phân tán, thiếu tính chuẩn hóa, số lượng hồ sơ di sản quá lớn gây khó khăn trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan chuyên môn cũng như hoạt động nghiên cứu, tra cứu tài liệu của độc giả bị hạn chế.

 Phần mềm quản lý di sản văn hóa sẽ đáp ứng nhu cầu quản lý và tiếp cận, khai thác hiệu quả thông tin di sản văn hóa một cách tối ưu nhất. Các yêu cầu lưu trữ, biên tập, cập nhật, quản lý và khai thác nguồn dữ liệu đầy đủ, thống nhất hệ thống giúp đơn vị phụ trách quản lý dễ dàng, các cá nhân khai thác thông tin nhanh chóng, chính xác. toàn bộ các hồ sơ di tích văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh như lý lịch di tích, thống kê hiện vật, tập khảo tả ảnh, video… sẽ được gìn giữ lâu dài các giá trị văn hóa tiêu biểu của đất nước đối với các di tích được Nhà nước xếp hạng theo thứ tự ưu tiên: Di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, di tích xếp hạng quốc gia, các nhóm bảo vật quốc gia, di tích xếp hạng cấp tỉnh, di sản văn hóa phi vật thể….

Tạo lập và quản lý các loại báo cáo, thống kê theo dõi hoạt động văn hóa trên địa bàn, kết xuất các thông tin tổng hợp nhằm phục vụ kịp thời cho công tác điều hành, quản lý hồ sơ di tích.

Tính năng nổi bật

Quản lý danh mục

Lưu trữ và quản lý các loại danh mục khác nhau được tổ chức và sắp xếp hợp lý theo các đối tượng tham gia vào hệ thống, hỗ trợ thêm mới, hủy , xóa dữ liệu nhanh trong quá trình nhập dữ liệu giúp chuẩn hóc các danh mục thống kê..

Quản lý di sản

Cho phép cập nhật toàn bộ các thông tin về si sản văn hóa sẵn có trên địa bàn tỉnh được phân loại theo hình thức quản lý về: Di sane văn hóa , di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, nghệ nhân văn hóa, thống kê hiện vật di tích

Quản lý hoạt động văn hóa

Cho phép người dùng cập nhật nội dung các tin tức hoạt động văn hóa bao gồm: Ngôn ngữ, tên gọi, ngày diễn ra, địa điểm tổ chức.

Báo cáo - thống kê

Quản lý từ tổng hợp đến chi tiết của từng loại hình dữ liệu để người sử dụng có thể nắm bắt nhanh các thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý hay khai thác dữ liệu của mình

Quản trị hệ thống website 

Cho phép ngườu quản lý, dễ dàng tùy biến các chức năng trên giao diện website, thiết lập hoặc hủy chức năng theo yêu cầu quản lý của đơn vị

Lịch sử hoạt động

Lưu trữ tất cả các thao tác đăng nhập, chỉnh sửa trên hệ thống cảu phần mềm. Đảm bảo bảo mật dữ liệu thông tin

 

 

sản phẩm liên quan