Loading...

0914 716 875 | 0911 233 534

DANH MỤC SẢN PHẨM

Loading...

sản phẩm đặc biệt

Loading...

Tổng tiền:

Phần mềm quản lý công việc & dự án

Nắm bắt chi tiết tiến độ công việc, đánh giá hiệu suất chuẩn xác.

Tổ chức các công việc của dự án, phòng ban, đội nhóm cá nhân. Phân công công việc cho các thành viên. Theo dõi quá trình làm việc, thảo luận và tương tác để hoàn thành công việc. Công việc được quản lý, theo dõi nhanh chóng, khoa học với các tiện ích tiện lợi kèm theo.

Mã sản phẩm:

DN37

Thương hiệu:

6.000.000 đ

Phần mềm quản lý công việc & dự án s24 bao gồm các chức năng:

S24 - Công việc

 • Tạo, sao chép công việc
 • Phân công công việc cho thành viên dự án/phòng ban
 • Bình luận trao đổi thực hiện công việc
 • Thêm sự kiện, tạo nhắc nhở trong từng công việc, thành viên
 • Đính kèm trực tiếp tài liệu từ thư mục có sẵn, Dropbox, Google drive
 • Giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc

S24 - Dự án

 • Tạo dự án, công việc, mục tiêu
 • Gán thành viên tham gia thực hiện dự án
 • Xem, sao chép, ghim dự án
 • Thảo luận, tạo chủ đề trao đổi thực hiện dự án
 • Thêm ghi chú cho dự án
 • Bao quát tiến độ dự án thông qua trạng thái của dự án

S24 - Khách hàng

 • Thêm khách hàng
 • Theo dõi thông tin khách hàng
 • Hỗ trợ chăm sóc khách hàng
 • Thêm liên hệ khách hàng
 • Thêm đầu mối
 • Nhập (import) khách hàng từ biểu mẫu có sẵn
 • Phân công công việc khách hàng tới nhân viên

S24 - Tài chính

 • Quản lý số liệu tài chính với phân loại: tài sản, quỹ, dự án
 • Thêm khoản thu, khoản chi
 • Lập phiếu tăng, giảm cho tài sản
 • Lập dự định thu, chi cho từng loại danh mục
 • Theo dõi thông tin giao dịch
 • Báo cáo hoạt động giao dịch theo từng phân loại
 • Kết xuất dữ liệu tổng hợp của các danh mục

S24 - Thông tin & trao đổi

 • Thiết lập chat riêng, chat nhóm, chat với khách hàng
 • Lưu trữ các nhóm bài viết, tài liệu dự án
 • Trao đổi theo từng dự án/công việc/chủ đề
 • Cập nhật, tùy chỉnh thông báo qua trình duyệt, ứng dụng
 • Thảo luận chung trên dòng thời gian
 • Các tiện ích: biểu tượng cảm xúc, like, tag/mention
 • Tùy chỉnh chủ đề giao diện chat

sản phẩm liên quan