Loading...

DANH MỤC SẢN PHẨM

Loading...

sản phẩm đặc biệt

Loading...

Tổng tiền:

Phần mềm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Phần mềm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu là giải pháp quản lý tổng thể, đồng bộ cơ sở dữ liệu trên quy mô lớn. Phần mềm đáp ứng các yêu cầu thu thập, lưu trữ, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu của đơn vị quản lý, đồng thời là nguồn dữ liệu đầy đủ chính thống để các cá nhân, đơn vị bên ngoài tìm hiểu, khai thác một cách nhanh chóng thuận tiện qua môi trường internet.

 

Mã sản phẩm:

Thương hiệu:

Phần mềm phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu là giải pháp quản lý tổng thể, đồng bộ cơ sở dữ liệu trên quy mô lớn. Phần mềm đáp ứng các yêu cầu thu thập, lưu trữ, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu của đơn vị quản lý, đồng thời là nguồn dữ liệu đầy đủ chính thống để các cá nhân, đơn vị bên ngoài tìm hiểu, khai thác một cách nhanh chóng thuận tiện qua môi trường internet.

Sản phẩm không chỉ đáp ứng các nghiệp vụ quản lý CSDL, mà còn hướng đến mục tiêu tạo ra sản phẩm đẹp, giao diện đơn giản, thân thiện với người sử dụng với giao diện 100% sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việtcác nghiệp vụ được sắp xếp tuần tự theo luồng quy trình công việc thực tế, trực quan và dễ hiểu cho người sử dụng.Đặc biệt, sản phẩm được lập trình tương thích với hệ thống công nghệ thông tin cho phép tự động sao lưu dữ liệu theo chu kỳ định trước, dễ dàng khôi phục lại dữ liệu khi có sự cố xảy ra.

 

 

Các tính năng nổi bật

  • Quản lý hệ thống: Cho phép quản trị danh sách tất cả tài khoản tham gia hệ thống phần mềm với các tính năng thêm mới thông tin, sửa, xóa, đổi mật khẩu và phần quyền nhóm quyền, chức năng người dùng…

  • Quản lý danh mục: Cho phép quản lý các danh mục dùng chung trong toàn hệ thống.

  • Không gian quản lý KTTV BĐKH: Cho phép xử lý số liệu lượng mưa, nhiệt độ, trạm đo khí tượng, trạm đo mưa, trạm đo thủy văn thành dữ liệu lưu trữ trên phần mềm.

  • Quản lý biến đổi khí hậu: Cho phép xử lý thông tin BĐKH thành dữ liệu số trên phần mềm

  • Hồ sơ giấy phép trạm: Hỗ trợ quản lý thêm mới, sửa, xóa, xem, xuất excel, xuất báo cáo, tìm kiếm các hồ sơ dữ liệu.

  • Bài viết website: Cho phép quản trị nội dung CSDL đưa lên hệ thống Website cổng thông tin điện tử Sở tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh, giúp bạn đọc có thể dễ dàng tra cứu dữ liệu tài nguyên cần tìm.

sản phẩm liên quan