Loading...

DANH MỤC SẢN PHẨM

Loading...

sản phẩm đặc biệt

Loading...

Tổng tiền:

Phần mềm kế toán Winta Accounting

Phần mềm Winta Accounting quản trị tài chính kế toán dành cho mọi doanh nghiệp theo nhiều loại hình từ thương mại, dịch vụ, sản xuất, công trình/xây dựng, Logistics,...Đáp ứng hoàn toàn theo quy định, chuẩn mực kế toán mới nhất của BTC. Thiết kế tùy chỉnh phần mềm theo đặc thù riêng của từng đơn vị, làm việc mọi lúc mọi nơi, liên kết hóa đơn điện tử, liên kết phần mềm bên thứ ba, giao diện và hệ thống báo cáo đa ngôn ngữ.

Lợi ích khi ứng dụng phần mềm kế toán Winta Accounting:

 • Tiết kiệm thời gian cho bộ phận kế toán, giảm chi phí quản lý và điều hành doanh nghiệp
 • Loại bỏ các sai sót có thể xảy ra khi nhiều người cùng nhập một dữ liệu
 • Quản trị thông tin hiệu quả, tăng tốc độ dòng công việc
 • Quản trị toàn diện trên cùng một hệ thống (Áp dụng cho mô hình tập đoàn, tổng công ty)
 • Dễ dàng kiểm soát

Mã sản phẩm:

DN47

Thương hiệu:

7.500.000 đ

Công ty TNHH Tất Thành Vũ – Đại lý phân phối phần mềm chính thức của Winta tại thị trường Hải Phòng, chuyên cung cấp phần mềm trong lĩnh vực quản lý và chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin - xin giới thiệu tới quý doanh nghiệpPhần mềm kế toán – Winta Accounting.

         Phần mềm Winta Accounting quản trị tài chính kế toán dành cho mọi doanh nghiệp theo nhiều loại hình từ thương mại, dịch vụ, sản xuất, công trình/xây dựng, Logistics,...Đáp ứng hoàn toàn theo quy định, chuẩn mực kế toán mới nhất của BTC. Thiết kế tùy chỉnh phần mềm theo đặc thù riêng của từng đơn vị, làm việc mọi lúc mọi nơi, liên kết hóa đơn điện tử, liên kết phần mềm bên thứ ba, giao diện và hệ thống báo cáo đa ngôn ngữ.

Lợi ích khi ứng dụng phần mềm kế toán Winta Accounting:

 • Tiết kiệm thời gian cho bộ phận kế toán, giảm chi phí quản lý và điều hành doanh nghiệp
 • Loại bỏ các sai sót có thể xảy ra khi nhiều người cùng nhập một dữ liệu
 • Quản trị thông tin hiệu quả, tăng tốc độ dòng công việc
 • Quản trị toàn diện trên cùng một hệ thống (Áp dụng cho mô hình tập đoàn, tổng công ty)
 • Dễ dàng kiểm soát

Các chức năng chính của phần mềm kế toán – Winta Accounting

1. Kế toán Vốn bằng tiền

 • Phân hệ Kế toán vốn bằng tiền thực hiện các giao dịch thu chi, thanh toán bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, giúp người sử dụng quản lý chặt chẽ, chi tiết việc thu chi theo đúng đối tượng, đúng chứng từ - hóa đơn, hợp đồng, dự án, đơn hàng, khế ước vay…
 • Chương trình cho phép định khoản tự động, kế toán chỉ việc chọn nghiệp vụ phát sinh, phần mềm sẽ tự động định khoản.

2. Kế toán Mua hàng

 • Phân hệ Kế toán Mua hàng và Công nợ Phải trả theo dõi quá trình mua hàng từ khi đặt mua cho đến nhận hàng, nhận hóa đơn và thanh toán cho nhà cung cấp.
 • Các báo cáo về tồn kho, về đơn hàng bán… hỗ trợ cho việc đặt mua kịp thời, tồn kho tối ưu. Công nợ được theo dõi chi tiết theo hạn thanh toán của từng hóa đơn giúp cho việc thanh toán đúng hạn.
 • Tự động phân bổ chi phí mua hàng, chi phí hải quan, hạch toán các khoản chiết khấu thương mại, theo dõi chi tiết công nợ phải trả theo từng hóa đơn.

3. Kế toán Bán hàng

 • Phân hệ Kế toán Bán hàng và Công nợ Phải thu theo dõi chu trình bán hàng từ bước lập đơn hàng đến xuất hàng, phát hành hóa đơn và thu tiền, giúp cho việc tiếp nhận đơn hàng đầy đủ, giao hàng đúng hạn và thu tiền kịp thời
 • Cho phép thiết lập chính sách giá bán và chiết khấu cho từng khách hàng, mặt hàng, theo dõi chiết khấu theo tổng giá trị hóa đơn. Lập kế hoạch thu nợ, theo dõi nợ theo từng giai đoạn, hóa đơn, khách hàng, tự động tính lãi nợ quá hạn.

4. Kế toán Hàng tồn kho

 • Phân hệ Kế toán hàng tồn kho quản lý danh điểm hàng hóa vật tư, thực hiện nhập xuất kho, tính giá hàng tồn kho và lên các báo cáo theo quy định và báo cáo quản trị nội bộ.
 • Có các phương pháp tính giá hàng tồn kho khác nhau: bình quân tháng, bình quân di động hoặc nhập trước xuất trước
 • Quản lý hàng hóa theo nhiều đặc tính giúp người dùng có thể theo dõi được nhiều đặc tính , theo nhiều đơn vị tính. Tự động đối soát với Thủ kho để phát hiện chênh lệch, xử lý chênh lệch sau kiểm kê.

5. Phân hệ hợp đồng

 • Cho phép xử lý, thống kê, báo cáo các công tác đã thực hiện, đã nghiệm thu, đã thanh quyết toán của các đơn vị cùng thực hiện chung một hợp đồng, theo từng khách hàng/ ngày/ tháng/ quý/ năm
 • Theo dõi chi tiết từng hạng mục công tác, trạng thái hiện tại của từng hợp đồng, giúp người quản lý nắm bắt chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng, về các nhà thầu, các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu, ….

6. Kế toán TSCĐ

 • Phân hệ Kế toán Tài sản cố định lưu giữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm tăng đến khi giảm, giúp người sử dụng nắm rõ các thông tin kế toán về tài sản tại một thời điểm bất kỳ.
 • Với các tính năng cho phép cập nhật các thay đổi liên quan đến tài sản như điều chuyển bộ phận sử dụng, điều chỉnh giá trị tài sản, điều chỉnh khấu hao kỳ… và khả năng khai báo phân bổ khấu hao đa dạng, linh hoạt phần mềm giúp cho việc quản lý TSCĐ đáp ứng các yêu cầu của kế toán một cách thuận tiện và chính xác.

7. Kế toán CCDC

 • Phân hệ Kế toán Công cụ dụng cụ lưu giữ các thông tin cần thiết về CCDC từ thời điểm tăng đến khi giảm, giúp người sử dụng nắm rõ các thông tin kế toán về CCDC tại một thời điểm bất kỳ.
 • Với các tính năng cho phép cập nhật các thay đổi liên quan đến CCDC như điều chuyển bộ phận sử dụng, điều chỉnh trích chi phí kỳ… và khả năng khai báo phân bổ chi phí đa dạng, linh hoạt

8. Kế toán Giá thành sản xuất

 • Phân hệ Kế toán Giá thành Sản xuất thực hiện tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất. Tính giá thành và đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp.
 • Có thể áp dụng cho bài toán giá thành đơn giản hoặc phức tạp với nhiều công đoạn, chi phí có thể tập hợp trực tiếp hoặc phân bổ, hoặc kết hợp cả hai, tiêu chí phân bổ đa dạng – theo NVL, theo tiền lương, theo sản lượng…

9. Kế toán tiền lương

 • Phân hệ Kế toán nhân sự tiền lương thực hiện chấm công và tính lương theo nhiều phương pháp: Lương thời gian, Lương cơ bản cố định, lương  làm thêm, lương theo từng phòng ban, theo từng tháng trong năm, lương theo sản phẩm…
 • Phần mềm tự động tính toán chi phí lương, báo hiểm, thất nghiệp, thực hiện hạch toán chi phí lương và các khoản bảo hiểm và các khoản phải trích nộp của nhân viên nghiệp ngay trên bảng lương, để phục vụ cho mục đích tính toán kết quả kinh doanh, lợi nhuận của doanh

10.  Phân hệ Báo cáo thuế

 • Tự động lập bảng kê, và lấy số liệu lên các tờ khai tương ứng dựa trên các bảng kê mua vào, bán ra… Bổ sung thông tin lên các tờ khai
 • Lập các bảng kê mua vào, bán ra của thuế GTGT, thuế TTĐB theo từng kỳ tính thuế một cách linh hoạt, người dùng có thể lựa chọn chứng từ để lên bảng kê.
 • Khấu trừ giữa thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ để xác định số thuế GTGT phải nộp hoặc số thuế GTGT còn được khấu trừ

11.  Kế toán tổng hợp

 • hân hệ Kế toán Tổng hợp đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ.
 • Trong phân hệ này người sử dụng có thể cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán điều chỉnh, các bút toán định kỳ, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ.
 • Phân hệ kế toán tổng hợp thực hiện tổng hợp số liệu từ tất cả các phân hệ khác, lên các sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo quy định của nhà nước

II. Báo giá sản phẩm

 

Gói sản phẩm/dịch vụ

Đơn giá

Standard

7.500.000 VNĐ/gói

Professional

10.000.000 VNĐ/gói

Enterprise

Thỏa thuận

sản phẩm liên quan