Loading...

DANH MỤC SẢN PHẨM

Loading...

sản phẩm đặc biệt

Loading...

Tổng tiền:

PM Đánh Giá Chỉ Số CCHC

I. Mô tả phần mềm

Phần mềm “Đánh giá chỉ số Cải cách hành chính” nhằm hỗ trợ cho các cán bộ quản lý các cấp trong việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá CCHC và việc thu thập kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các xã/phường/thị trấn, các quận/huyện, các sở/ban/ngành trên địa bàn thành phố.

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng webbase. Triển khai tập trung tại máy chủ và các đơn vị sử dụng qua mạng Internet

Mỗi đơn vị sử dụng phần mềm các xã/phường/ quận/huyện/ sở/ngành sẽ có tài khoản để truy cập vào hệ thống để cập nhật chỉ số đánh giá đối với các chỉ số tự đánh giá, theo bộ chỉ số đánh giá được ban hành.

Mã sản phẩm:

NN08

Thương hiệu:

II. Các Module chức năng của phần mềm

1. Module chức năng quản lý bộ tiêu chuẩn chỉ số chấm điểm CCHC - Cho phép thêm/sửa/xóa từng tiêu chí - Quản lý bộ tiêu chí theo năm

2. Module chức năng quản lý điểm tự chấm và tài liệu kiểm chứng

- Cho phép các đơn vị đăng nhập hệ thống tự chấm điểm theo bộ chỉ tiêu

- Đính kèm tài liệu kiểm chứng scan

3. Module chức năng quản lý điểm thẩm định

- Cho phép phân quyền đơn vị, thành viên tham gia kiểm định điểm tự chấm của các đơn vị

- Kiểm định lại điểm tự chấm của các đơn vị

4. Module quản trị người sử dụng

- Thêm/sửa/xóa đơn vị sử dụng

- Phân quyền sử dụng cho đơn vị

5. Module quản trị thời gian chấm điểm

- Cài đặt trong khoảng thời gian cố định để đơn vị tự chấm sau khoảng thời gian cài đặt sẽ khóa không cho tác động đến cơ sở dữ liệu

6. Module quản trị báo cáo thống kê và xếp loại

- Báo cáo theo form tự định nghĩa

- Xếp loại đơn vị theo các tiêu chí

- Xây dựng biểu đồ đánh giá các đơn vị

7. Module mở rộng cho kết nối với Hệ thống điều tra xã hội học và Hệ thống đánh giá, xếp loại Chính Quyền điện tử

Mô hình triển khai: Triển khai tập trung tại máy chủ và các đơn vị sử dụng qua mạng Internet

* Cách thức triển khai:

Công ty TNHH Tất Thành Vũ: cử kỹ thuật viên khảo sát nghiệp vụ tại Quý đơn vị và áp dụng các nghiệp vụ đó vào phần mềm tạo sự thân thiện khi sử dụng.

Sau khi xây dựng phần mềm, hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng trực tiếp hoặc từ xa (điện thoại, email, fax, tư vấn trực tuyến…).

Thực hiện sao lưu dữ liệu hàng ngày và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm.

Quý Khách hàng có thể mua hoặc thuê sử dụng phần mềm theo năm (Giá phần mềm có thể thương lượng, tùy thuộc nhu cầu sử dụng các tính năng, chúng tôi có thể chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng.)

Vui lòng Chat với Nhà bán hàng để lấy thêm thông tin chi tiết.

sản phẩm liên quan