Loading...

DANH MỤC SẢN PHẨM

Loading...

sản phẩm đặc biệt

Loading...

Tổng tiền:

Phần mềm Đăng ký cấp phát Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Là hệ thống ứng dụng quản lý thông tin địa chính, bản đồ số hóa ứng dụng quản lý phát hành Giấy cấp quyền sử dụng đất đai trên nền tảng công nghệ tiên tiến ArcGIS, SharpMap, Microstation và nhiều công nghệ ứng dụng GIS khác

Mã sản phẩm:

ID12

Thương hiệu:

1. Mô tả sản phẩm, các công năng của sản phẩm:

a/ Mô tả sản phẩm:

- Hệ thống ứng dụng nhằm góp phần xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực TN&MT

b/ Công năng của sản phẩm:

 • Chuẩn hóa dữ liệu bản đồ từ nhiều nguồn khác nhau: Microstation, cad,mapinfo...
 •  Xây dựng và tạo kho lưu trữ bản đồ địa chính.
 •  Biên tập và chỉnh sửa, cắt gộp thửa đất.
 • Tạo trích lục, trích đo bản đồ.
 • Quản lý lịch sử di biến động của thửa đất.
 •  In tờ thửa, lập sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp giấy, lập mẫu kết quả đo đạc địa chính...
 •  Xây dựng bản đồ hành chính trực tuyến từ kho lưu trữ bản đồ
 • Tổ chức, doanh nghiệp truy cập vào bản đồ hành chính trực tuyến để thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât.
 • Cán bộ tham gia xử lý kiểm tra, duyệt thủ tục thực hiện theo thứ tự quy trình nghiệp vụ động được xây dựng trên hệ thống
 • Các thứ tự quy trình cho phép thêm,sửa,xóa mà không làm ảnh hưởng đến hệ thống.
 • Quản lý danh sách giấy chứng nhận được cấp.
 • Thống kê, tra cứu, tìm kiếm bộ hồ sơ trong kho lưu trữ.

2. Tính thân thiện và tiện dụng với người dùng:

· Hệ thống có khả năng điều chỉnh (customize) theo quy trình nghiệp vụ (work flow).

· Hệ thống có khả năng tích hợp, phát triển (add-ons) với các module có chức năng quản lý riêng biệt

· Hệ thống đồng bộ với các hệ quản trị CSDL phổ biến, cho phép sử dụng các ngôn ngữ lập trình hiện đại, hướng đối tượng. (Yêu tiên lựa chọn phần mềm lõi cùng hãng sản xuất với hệ quản trị CSDL)

· Bản quyền phần mềm vĩnh viễn, không mất phí duy trì định kỳ, có cam kết hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp của hãng sản xuất khi có sự cố hoặc cài đặt lại máy.

· Các hệ thống phần mềm được xây dựng đúng quy trình chức năng thiết kế và tác nghiệp thực tế của đơn vị sử dụng.

3. Hiệu quả kinh tế - xã hội:

· Nâng cao nhận thức và trình độ CNTT: Đào tạo nâng cao năng lực, trình độ CNTT.

4. Phạm vi ứng dụng của sản phẩm và đối tượng người dùng chính:

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Tỉnh - Sở Tài nguyên và Môi trường- Văn phòng Đăng ký QSD đất cấp Huyện

 

sản phẩm liên quan