Loading...

DANH MỤC SẢN PHẨM

Loading...

sản phẩm đặc biệt

Loading...

Tổng tiền:

Hóa đơn điện tử

[Đại lý của Misa tại Hải Phòng]

Đăng ký mua hàng qua Đại lý, nhận báo giá bằng giá nhà cung cấp Misa, nhận khuyến mại thêm 500 hóa đơn và thêm nhiều ưu đãi khác (Chỉ đại lý mới có những ưu đãi này)

Theo NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Mã sản phẩm:

TM24

Thương hiệu:

Phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn

[Đại lý của Misa tại Hải Phòng]

Đăng ký mua hàng qua Đại lý, nhận báo giá bằng giá nhà cung cấp Misa, nhận khuyến mại thêm 500 hóa đơn và thêm nhiều ưu đãi khác (Chỉ đại lý mới có những ưu đãi này)
Theo NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử


- Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC...
- Người mua tức thời nhận được hóa đơn điện tử qua email, SMS và thực hiện tra cứu hóa đơn mọi lúc, mọi nơi qua internet
- Sẵn sàng kết nối với mọi phần mềm kế toán, bán hàng và các phần mềm quản trị khác để phát hành hóa đơn điện tử
- Phần mềm hóa đơn điện tử duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Blockchain đảm bảo an toàn, bảo mật và chống làm giả hóa đơn
(Giá dịch vụ ở ảnh dưới, là biểu giá của nhà cung cấp, chưa bao gồm ưu đãi Đại lý)

sản phẩm liên quan