Loading...
Thiết kế phần mềm theo yêu cầu
Chuyên cung cấp phần mềm cho doanh nghiệp

DANH MỤC SẢN PHẨM

Loading...

sản phẩm đặc biệt

Loading...

Tổng tiền:

Giải pháp truy vấn, hợp nhất và xử lý dữ liệu báo cáo tài chính - Minimis

MINI.MIS - Giải pháp Truy vấn, Hợp nhất và Xử lý số liệu trong Excel với kích thước phần mềm siêu nhỏ chỉ 300KB và người sử dụng hoàn toàn không phải coding, Đa dạng các tính năng.

Mã sản phẩm:

DN08

Thương hiệu:

1. Chức năng truy vấn dữ liệu SQL

Tính năng truy vấn dữ liệu cho Excel bằng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL , được sử dụng trong các cơ sở dữ liệu phổ biến Access, SQL Server. Ưu điểm của phương pháp truy vấn là tốc độ, không phải mở file nguồn khi truy vấn, có thể trích lọc dữ liệu, tính tổng, sắp xếp kết quả.

Việc truy vấn được thực hiện bằng hộp tham số ngay trên ô Excel nên có thể kết hợp với tất cả các hàm số Excel để điều khiển và thay đổi lệnh truy vấn dễ dàng thuận tiện.

                       

 

Kết nối để truy vấn đa dạng các nguồn dữ liệu từ sheet Excel, file dữ liệu Excel, Foxpro, Microsoft Access, SQL Server, Oracle và cả Google Sheet. Địa chỉ tương đối và tuyệt đối đều được chấp nhận. Truy cập SQL được mã hóa mật khẩu an toàn.

Kết quả truy vấn được trả về dưới dạng value (không trả về dạng hàm mảng) nên tốc độ nhanh hơn, kết hợp được với bảng DataTable để kết hợp với tất cả các hàm Excel có sẵn.

Mô hình truy vấn Minimis 

Không phải khai báo DbKey. Tính năng truy vấn nối kết hợp, cho phép truy vấn liên tục đồng thời từ nhiều nguồn dữ liệu và nhiều mệnh đề truy vấn khác nhau.

MINI.MIS cung cấp hàm ListSheets và ListFiles để liệt kê các sheet trong file, các file trong thư mục theo điều kiện lọc. Việc kết hợp các tính năng mang đến cho MINI.MIS khả năng truy vấn và xử lý các bài toán dữ liệu rất phức tạp và dữ liệu lớn của quản trị.

Khả năng xử lý dữ liệu lớn, tới 256 trường dữ liệu mỗi bảng tính, không giới hạn số lần truy vấn, không giới hạn số dòng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

2. Các hàm số nâng cao với tính năng vòng lặp, điển hình:

SUMIFS2, SUMIFS3: Là hàm nâng cao của SUMIFS, để tính tổng theo điều kiện phức hợp và từ nhiều vùng tính tổng. Ứng dụng trong lập báo cáo KQKD quản trị.

So sánh các hàm SUMIF

Tính toán với hàm SUMIF3

LISTSHEETS, LISTFILES: Danh sách các sheet trong file, các file trong thư mục theo điều kiện. Ứng dụng kết hợp trong điều kiện truy vấn để kết quả truy vấn động.

Hàm FIRST, FIRSTIFS, LAST, LASTIFS, JOIN, JOINIFS, LEFTS, RIGHTS, REPLACES,…

Hàm CALTTEXT: Chuyển diễn giải tính sang dạng số, ứng dụng trong lập ngân sách và dự toán

Hàm TRANSLATE: dịch tự động

Hàm QUERY: Truy vấn dữ liệu dạng hàm số

3. Các tính năng xử lý, chuyển đổi dữ liệu, các tính năng nâng cao cho bảng tính.

Kiểm toán công thức

Unpivot crosstab table

Và một số tính năng nâng cao khác như:

  • Multi Goal Seek

  • Gửi email tự động

  • Text Tools

  • Làm sạch file tự động

  • Tách gộp file tự động

sản phẩm liên quan