Loading...
Cung cấp các phần mềm quản lý doanh nghiệp
Thiết kế phần mềm theo yêu cầu

DANH MỤC SẢN PHẨM

Loading...

sản phẩm đặc biệt

Loading...

Tổng tiền:

E-Office Bộ giải pháp xây dựng văn phòng điện tử

Tinh gọn Doanh nghiệp và xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp

Xem thêm Tại đây

Mã sản phẩm:

DN34

Thương hiệu:

1.800.000 đ

XÂY DỰNG MỘT MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC SỐ CHO DOANH NGHIỆP

Công việc. Quy trình. Thông tin. Tất cả được vận hành hiệu quả và thống nhất

Bộ giải pháp tập trung xử lý hai bài toán nền tảng trong Doanh Nghiệp: Năng suất công việc và Minh bạch hóa thông tin. Giúp Doanh Nghiệp tối ưu quy trình, quản trị công việc, giảm ma sát nội bộ, đồng thời truyền thông thông tin xuyên suốt trong tổ chức.

 

Chức năng Mô tả chức năng
Quản lý phê duyệt Xử lý đề xuất và phê duyệt trực tuyến nhanh hơn
Quản lý công việc Công cụ làm việc online dành cho dự án và nhân viên
Quản lý quy trình Liên kêt toàn diện quy trình và phòng ban trên cùng 1 nền tảng, giúp quản lý từ xa hiệu quả hơn
Quản lý thông báo và công văn 

Ứng dụng quản lý và thông báo công văn nội bộ.

Sắp xếp văn bản theo từng nhóm.

Xét duyệt văn bản trực tuyến

Quản lý và Tổ chức các cuộc họp

Chuẩn hoá thông tin cuộc họp minh bạch, rõ ràng

Phân chia trách nhiệm cụ thể

Tăng tương tác và trao đổi hiệu quả trong buổi họp

Chữ ký điện tử Ký duyệt văn bản trực tuyến
Quản lý tài liệu nội bộ

Kho tài liệu riêng cho mỗi phòng ban

Phân chia tài liệu khoa học

Tích hợp lưu trữ toàn diện

Team chat nội bộ Tạo nhóm, gửi tài liệu và trao đổi thông tin nội bộ

 

sản phẩm liên quan