Chữ kí số Fast-CA
Loading...
tatthanhvu.com

Chữ kí số Fast-CA

Chữ ký số là công cụ để thực hiện hành động ký, được pháp luật công nhận có giá trị pháp lý và ra đời trong vai trò thay thế chữ ký tay và con dấu của doanh nghiệp khi thực hiện định danh trên các văn bản, tài liệu điện tử.

Giá:
Liên hệ

Tags: 

  • Chia sẻ qua viber bài: Chữ kí số Fast-CA
  • Chia sẻ qua reddit bài:Chữ kí số Fast-CA

Ưu thế của chữ ký số Fast-CA:

- Là nhà cung cấp uy tín với khoảng 14% thị phần, thuộc Top 3 thị trường ( chỉ sau VNPT và Viettel) 

- Triển khai dịch vụ:

+ Tuân thủ theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế và quy định của pháp luật về chữ ký số;

+ Quy trình, thủ tục cung cấp dịch vụ đơn giản, nhanh chóng;

+ Đội ngũ triển khai dịch vụ chuyên nghiệp

- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng sau bán

Bảng giá dịch vụ chữ ký số Fast-CA

1. Đối với tổ chức , doanh nghiệp

a, Thuê bao đăng ký mới

                                                                                                                                                                                Đơn vị tính: VNĐ

Thời gian sử dụng

1 năm

2 năm

3 năm

Giá dịch vụ

1.160.000

1.990.000

2.830.000

Token

500.000

500.000

0

Giá trước thuế

1.660.000

2.490.000

2.830.000

VAT (10%)

166.000

249.000

283.000

Tổng thanh toán

1.826.000

2.739.000

3.113.000

b. Thuê bao gia hạn

                                                                                                                                                                            Đơn vị tính: VNĐ

Thời gian sử dụng

1 năm

2 năm

3 năm

Giá dịch vụ

1.160.000

1.990.000

2.650.000

Token

-

-

-

Giá trước thuế

1.160.000

1.990.000

2.650.000

VAT (10%)

116.000

199.000

265.000

Tổng thanh toán

1.276.000

2.189.000

2.915.000

2. Đối với khách hàng cá nhân, cá nhân thuộc tổ chức doanh nghiệp

a, Thuê bao đăng ký mới

                                                                                                                                                                            Đơn vị tính: VNĐ

Thời gian sử dụng

1 năm

2 năm

3 năm

Giá dịch vụ

500.000

800.000

1.100.000

Token

300.000

300.000

300.000

Giá trước thuế

800.000

1.100.000

1.400.000

VAT (10%)

80.000

110.000

140.000

Tổng thanh toán

880.000

1.210.000

1.540.000

b. Thuê bao gia hạn

                                                                                                                                                                            Đơn vị tính: VNĐ

Thời gian sử dụng

1 năm

2 năm

3 năm

Giá dịch vụ

500.000

800.000

1.100.000

Token

-

-

-

Giá trước thuế

500.000

800.000

1.100.000

VAT (10%)

50.000

80.000

110.000

Tổng thanh toán

550.000

880.000

1.210.000

3. Đối với khách hàng gia hạn trước hạn 

Trường hợp khách hàng gia hạn trước hạn sẽ được Nhà cung cấp cộng bù thời gian hiệu lực của chứng thư số cũ sang chứng thư số mới theo công thức sau: 

Thời gian sử dụng còn lại X (tháng)

Thời gian cộng dồn (tháng)

X ≤ 6

6

6 < X ≤ 12

12

12 < X ≤ 18

18

18 < X ≤ 24

24

 

 

sản phẩm liên quan