Loading...
Cung cấp các phần mềm quản lý doanh nghiệp
Thiết kế phần mềm theo yêu cầu

DANH MỤC SẢN PHẨM

Loading...

sản phẩm đặc biệt

Loading...

Tổng tiền:

Base HRM+ - Giải pháp quản lý nhân sự toàn diện

Cơ sở dữ liệu nhân sự nhất quán, đầy đủ

Tiết kiệm 50% thời gian chấm công - tính lương hàng tháng

Quản trị mục tiêu OKR - KPI và đánh giá nhân viên

Đào tạo và phát trển nhân sự, xây dựng văn hoá học tập

Báo cáo nhân sự real time: Biến động quỹ lương, turn-over rate, ROI nhân sự,....

Mã sản phẩm:

DN32

Thương hiệu:

1.000.000 đ

BASE HRM+ GIÚP DOANH NGHIỆP GIẢI QUYẾT

NHỮNG BÀI TOÁN KHÓ NHƯ THẾ NÀO?

BÀI TOÁN 1: TUYỂN DỤNG & HỘI NHẬP

     Tự động với các nguồn tuyển dụng

 • Kết nối với các jobsite tuyển dụng như TopCV, Vietnamworks, Vieclam24h,... và website tuyển dụng của doanh nghiệp

     Quản trị quy trình tuyển dụng thông minh

 • Ghi nhận mọi tương tác & đánh giá ứng viên, tương tác với ứng viên chỉ bằng thao tác kéo thả, theo dõi trạng thái ứng viên dễ dàng

     Báo cáo tuyển dụng trực quan

 • Báo cáo tuyển dụng real time hỗ trợ ra quyết định tuyển dụng nhanh chóng: nguồn ứng viên, tỷ lệ chuyển đổi, chi phí,...

     Gắn kết nhân viên mới với quy trình hội nhập

 • Cung cấp mọi thông tin nhân sự mới cần cũng như thu thập các thông tin từ nhân sự mới để đảm bảo trải nghiệm nhân sự về sau. 

BÀI TOÁN 2: QUẢN TRỊ DỮ LIỆU NHÂN SỰ

     Cơ sở dữ liệu nhất quán, không phân mảnh

 • Mọi dữ liệu nhân sự được tổng hợp và cập nhật liên tục, không còn phải quản lý trên nhiều file excel

     Lưu trữ và giám sát thực hiện các quy định, chính sách

 • Mọi chính sách nhân sự được đưa lên để phổ biến đến toàn công ty và tự động giám sát thực hiện bởi phần mềm

     Hỗ trợ quá trình thiết kế tổ chức

 • Hoàn thiện kiến trúc công ty, xây dựng chức năng nhiệm vụ các phòng ban, bảng mô tả công việc, là cơ sở để lãnh đạo điều phối, phân bổ, tối ưu nguồn lực

     Theo dõi chỉ số trọng yếu của nhân sự

 • Các chỉ số như biến động lương, tỷ lệ nghỉ việc, doanh thu trên đầu nhân viên,....được cập nhật tự động trên hệ thống

BÀI TOÁN 3: CHẤM CÔNG & TÍNH LƯƠNG

     Theo dõi và ghi nhận tình hình công real time

 • Tự động lấy dữ liệu từ máy chấm công, qua máy tính, qua điện thoại, Camera nhận diện khuôn mặt, QR code, Thẻ từ... hàng ngày, nhân viên không cần đợi đến cuối tháng để kiểm tra công

     Xây dựng công thức, hệ thống tính toán lương tự động 

 • Linh hoạt tùy biến công thức lương, đồng bộ với các dữ liệu bảng công, phúc lợi, bảo hiểm... để tự động tính toán ra tiền lương.

     Duyệt, gửi và phản hồi phiếu lương trực tiếp

 • Các thao tác duyệt bảng lương, gửi phiếu lương và phản hồi chỉ cần làm trên một nền tảng duy nhất thay vì excel, mail,...

     Kiểm soát quỹ lương, ra quyết định về chi phí nhân sự

 • Theo dõi biến động của chi phí lương, sự tăng giảm số lượng nhân sự qua từng kỳ, dự toán chi phí lương cần trả trong kỳ tới, hỗ trợ quản lý trong việc ra quyết định về dòng tiền, tuyển dụng

BÀI TOÁN 4: QUẢN TRỊ MỤC TIÊU VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

     Thiết lập mục tiêu cuả toàn công ty

 • Cho phép thiết lập và thống nhất mục tiêu các công ty, phòng ban, đội nhóm và cá nhân theo cả 2 hình thức là OKR và KPI

     Đo lường kết quả thực hiện mục tiêu

 • Cập nhật và theo dõi tiến độ đạt mục tiêu liên tục, đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu để có phương án điều chỉnh

     Đánh giá nhân sự

 • Đánh giá nhân sự trong suốt quá trình làm việc bằng các mô hình đánh giá khách quan, khoa học chứ không phải chỉ định kỳ, đảm bảo đánh giá công bằng và minh bạch. 

     Đưa ra quyết định nhân sự kịp thời

 • Ma trận đánh giá nhân sự giúp lãnh đạo định hình năng lực tổ chức và đưa ra quyết định nhân sự kịp thời nhằm đảm bảo việc hoàn thành mục tiêu

sản phẩm liên quan