Loading...

DANH MỤC SẢN PHẨM

Loading...

sản phẩm đặc biệt

Loading...

Tổng tiền:

PM Quản lý TT Ngoại ngữ

Phần mềm Quản lý Trung tâm Ngoại ngữ giúp doanh nghiệp:

- Quản lý dữ liệu học viên khóa học

- Thông báo cho học viên

- Điểm danh, nhận xét

- Quản lý thông tin học phí

- Quản lý điểm kiểm tra dễ dàng hơn

Mã sản phẩm:

GD02

Thương hiệu:

14.000.000 đ
16.000.000 đ
 • Quản lý hệ thống:
  • Quản lý người dùng, phân quyền người dùng
  • Thay đổi mật khẩu người dùng
  • Sao lưu dữ liệu
 • Khai báo danh mục: Khóa học, Lớp học, Phòng học, Giáo viên,…
 • Quản lý hồ sơ nhập học
 • Quản lý phân lớp
 • Quản lý lịch học
 • Quản lý điểm danh học sinh
 • Quản lý chấm công giáo viên
 • Quản lý thu học phí và các khoản thu khác
 • Quản lý điểm định kỳ, điểm cuối khóa, xếp loại học sinh
 • Quản lý thu chi
 • Báo cáo thống kê:
  • Danh sách học sinh theo lớp
  • Bảng điểm danh theo lớp, theo học sinh
  • Danh sách thu học phí
  • Danh sách chưa đóng học phí
  • Bảng điểm định kỳ
  • Bảng điểm cuối khóa
  • Bảng chấm công giáo viên
  • Bảng lương giáo viên
  • Sổ thu, sổ chi, tổng hợp thu chi
  • Bảng đánh giá kết quả học tập của học sinh

Cho phép chạy trên nhiều máy theo mô hình Client/Server.
Quý Khách hàng có thể mua hoặc thuê sử dụng phần mềm theo năm (Giá phần mềm có thể thương lượng, tùy thuộc nhu cầu sử dụng các tính năng, chúng tôi có thể chỉnh sửa theo yêu cầu của khách hàng.)

 

sản phẩm liên quan