Phần mềm quản lý đào tạo tích hợp Niên chế, Tín chỉ essoft
Loading...
tatthanhvu.com

Phần mềm quản lý đào tạo tích hợp Niên chế, Tín chỉ essoft

Phần mềm quản lý đào tạo tích hợp Niên chế, Tín chỉ và đào tạo nghề được mô tả chi tiết theo các phân hệ. Phần mềm quản lý đào tạo theo mô hình Niên chế và Tín chỉ đáp ứng được yêu cầu của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các trường đào tạo nghề. Hệ thống hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu tự động, bảo đảm sinh viên được học liên tục trong một khoảng thời gian đã định trước. Hệ thống hỗ trợ quản lý thời khóa biểu thi, phân bổ phòng thi, số lượng sinh viên thi, kiểm tra việc thi chính thức, thi lại của sinh viên.

Giá:
Liên hệ

Tags: 

  • Chia sẻ qua viber bài: Phần mềm quản lý đào tạo tích hợp Niên chế, Tín chỉ essoft
  • Chia sẻ qua reddit bài:Phần mềm quản lý đào tạo tích hợp Niên chế, Tín chỉ essoft

Phần mềm quản lý đào tạo tích hợp Niên chế, Tín chỉ và đào tạo nghề được mô tả chi tiết theo các phân hệ. Phần mềm quản lý đào tạo theo mô hình Niên chế và Tín chỉ đáp ứng được yêu cầu của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các trường đào tạo nghề. 

Hệ thống hỗ trợ quản lý các mức học phí cho từng khoá, từng lớp theo mỗi niên học, Hệ thống hỗ trợ lọc các sinh viên thuộc diện buộc thôi học. Hệ thống hỗ trợ xét điều kiện sinh viên làm luận văn và tốt nghiệp, điều kiện xét có thể thay đổi từng khoa, từng năm. Hệ thống hỗ trợ tạo và theo dõi hồ sơ nhân sự, quản lý về thay đổi đơn vị bộ phận của nhân viên.  Hệ thống hỗ trợ quản lý ngạch bậc lương của nhân viên, quản lý các tham số lương của nhân viên. Cổng thông tin này giúp sinh viên có được những thông tin bổ ích từ hệ thống thông tin của nhà trường

Hệ thống hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu tự động, bảo đảm sinh viên được học liên tục trong một khoảng thời gian đã định trước. Hệ thống hỗ trợ quản lý thời khóa biểu thi, phân bổ phòng thi, số lượng sinh viên thi, kiểm tra việc thi chính thức, thi lại của sinh viên.

Các tính năng của phần mềm

Module: Quản lý kế hoạch đào tạo

Cho phép quản lý kế hoạch khung ngành, chuyên ngành và hỗ trợ việc lập kế hoạch cho chương trình đào tạo của nhà trường cho từng hệ theo khoá, lớp.

• Module: Quản lý thời khóa biểu

- Hệ thống hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu tự động, bảo đảm sinh viên được học liên tục trong một khoảng thời gian đã định trước. Hệ thống hỗ trợ quản lý thời khóa biểu thi, phân bổ phòng thi, số lượng sinh viên thi, kiểm tra việc thi chính thức, thi lại của sinh viên.
- Linh động (có thể kéo thả) trong việc thay đổi phân công giảng dạy của giảng viên theo ưu tiên và các thay đổi bất thường của kế hoạch giảng dạy.

• Module: Quản lý phách và tổ chức thi

- Hệ thống tuân thủ những nguyên tắc lập phách theo qui trình thực tế.
- Hệ thống cung cấp nhiều tham số giúp người sử dụng điều chỉnh qui trình một cách rất linh hoạt, phù hợp với qui trình thực tế trường mình.

• Module: Quản lý học bổng

Hệ thống hỗ trợ việc quản lý các quỹ học bổng của nhà trường, kể cả những quỹ thường xuyên (Học bổng chính sách, Trợ cấp xã hội, Khuyến khích học tập), cũng như ngắn hạn (các quỹ được hình thành bởi các hội hoặc các nhà tài trợ).

• Module: Quản lý sinh viên

Hệ thống hỗ trợ đưa dữ liệu từ File sinh viên trúng tuyển vào hệ thống, quản lý đăng ký nhập học, phân lớp, lý lịch, khen thưởng, kỷ luật cho phép thêm, sửa, xóa sinh viên.

• Module: Quản lý kết quả học tập

- Hệ thống hỗ trợ nhập điểm theo danh sách lớp quản lý, theo danh sách thi và theo mã sinh viên trong nhà trường. Quản lý số lần thi của sinh viên, kết quả học tập theo từng học kỳ, năm học, toàn khóa học. Hệ thống hỗ trợ tính điểm trung bình sinh viên theo mốc thời gian khác nhau: theo kỳ học, năm học, toàn bộ quản trình học của sinh viên theo lớp học, ngành học, khoa, hoặc toàn trường.
- Hệ thống hỗ trợ việc xét duyệt của tất cả các hoạt động xét duyệt trong nhà trường như: thi lại, học lại, lên lớp, bảo lưu, lưu ban, làm luận văn, tốt nghiệp, … và hỗ trợ việc thay đổi các điều kiện xét duyệt cho từng năm học, khoá học khác nhau một cách linh động và dễ dàng.

• Module: Quản lý thu học phí

Hệ thống hỗ trợ quản lý các mức học phí cho từng khoá, từng lớp theo mỗi niên học. Xác định định mức miễn giảm và hỗ trợ đưa ra danh sách sinh viên cùng số học phí phải nộp theo từng đợt thu. Hệ thống hỗ trợ chức năng theo dõi thu học phí học lại cho sinh viên.

• Module: Quản lý xét học tiếp, buộc thôi học

Hệ thống hỗ trợ lọc các sinh viên thuộc diện buộc thôi học. Các điều kiện có thể được đặt cấu hình lại một cách dễ dàng khi điều kiện thay đổi . Áp dụng chế độ chính sách, giảm điểm xét buộc thôi học đối với sinh viên. Buộc sinh viên thôi học, khóa dữ liệu của sinh viên

• Module: Quản lý tốt nghiệp và văn bằng

Hệ thống hỗ trợ xét điều kiện sinh viên làm luận văn và tốt nghiệp, điều kiện xét có thể thay đổi từng khoa, từng năm. Hệ thống hỗ trợ quản lý văn bằng giúp việc thực hiện mục tiêu quản lý và cấp phát văn bằng cho tất cả các đối tượng tham gia đào tạo.

• Module: Tính khối lượng công việc - vượt giờ

Căn cứ để tính khối lượng công việc, khối lượng vượt giờ chủ yếu vẫn dựa vào qui định của Bộ GD&ĐT, tuy vậy hệ thống đã sử dụng các tham số khai báo nhằm mở rộng phạm vi áp dụng cho các trường có các cách tính khác nhau.

• Module: Quản lý nhân sự

Hệ thống hỗ trợ tạo và theo dõi hồ sơ nhân sự, quản lý về thay đổi đơn vị bộ phận của nhân viên
Hệ thống hỗ trợ theo dõi quá trình công tác nhân sự, người dùng theo dõi toàn bộ quá trình hoạt động của nhân viên trước và trong nhà trường.

• Module: Quản lý lương

- Hệ thống hỗ trợ quản lý ngạch bậc lương của nhân viên, quản lý các tham số lương của nhân viên
- Hệ thống hỗ trợ các tiên ích như: Xác định điều kiện nâng lương, lập danh sách nhân viên đến kỳ nâng lương.
- Hệ thống hỗ trợ theo dõi quá trình lương của nhân viên
- Hệ thống hỗ trợ theo dõi thu nhập của giảng viên

• Module: Cổng thông tin trực tuyến

Cổng thông tin này giúp sinh viên có được những thông tin bổ ích từ hệ thống thông tin của nhà trường. Cổng thông tin cũng giúp sinh viên có thêm hiểu biết về môi trường đang học tập, trao đổi thông tin, ý kiến. Cổng này cung cấp:

- Khả năng đăng ký học trực tuyến.
- Xem chương trình học.
- Tra cứu điểm.
- Diễn đàn
- Các thông tin về các hoạt động sinh viên (hoạt động của các câu lạc bộ, các phong trào tình nguyện, các hoạt động văn hóa trong trường).
- Các ý kiến đóng góp đối với nhà trường.

Cổng thông tin này cũng giúp lãnh đạo nhà trường nhận được những thông tin thường trực và xem các báo cáo, thống kê về các lĩnh vực quản lý của nhà trường để nắm được tình hình hoạt động của trường một cách vĩ mô, có những can thiệp kịp thời để điều chỉnh quá trình quản lý.

sản phẩm liên quan