Loading...

0914 716 875 | 0911 233 534

DANH MỤC SẢN PHẨM

Loading...

sản phẩm đặc biệt

Loading...

Tổng tiền:

Phần mềm Logistics

Phần mềm quản lý vận tải, dịch vụ vận chuyển giao nhận Winta Logistics. Là giải pháp quản lý tổng thể chuỗi cung ứng logistics. Đáp ứng được tất cả mọi hoạt động quản lý cho tất cả các phòng ban và chạy trên mọi thiết bị chỉ trong một bộ sản phẩm Winta Logistics.

Mã sản phẩm:

VT05

Thương hiệu:

Các phân hệ chính của phần mềm Logistics 

Sale - Phân hệ CRM

 • Quản lý lịch tàu.
 • Quản lý danh mục khách hàng của từng Salesman
 • Làm báo giá/hợp đồng
 • Theo dõi tiến độ, báo cáo lô hàng
 • Gửi Shipping Order cho bộ phận OP
 • Chăm sóc khách hàng

Customs - Phân hệ dịch vụ Hải quan

 • Tạo Booking, tờ khai hải quan đối với từng loại hàng.
 • Quản lý phân lệnh cho nhân viên làm chứng từ.
 • Tạo Credit Note, Debit Note, Payment Request.
 • Theo dõi tiến độ, báo cáo lô hàng

Trucking - Phân hệ vận tải

Quản lý xe tải, xe Container, xe khách, xe bồn,....chuyên dụng cho các công ty vận tải, 3PL, chủ hàng, nhà phân phối

 • Quản lý giấy tờ xe, đăng kiểm, bảo hiểm...cảnh báo hết hạn
 • Quản lý thông tin đặt hàng
 • Quản lý kế hoạch vận chuyển/làm hàng
 • Quản lý lịch trình
 • Quản lý chi phí
 • Quản lý giao nhận hàng hóa (Delivery)
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Quản lý công, tính lương
 • Quản lý bảo trì, sửa chữa
 • Quản lý công nợ
 • Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, phụ tùng
 • Quản lý quan hệ khách hàng
 • Liên kết thiết bị định vị GPS, phần mềm khác
 • Liên kết phân hệ kế toán

Shipping - Phân hệ vận chuyển quốc tế

 • Quản lý giao nhận vận chuyển quốc tế (Shipping)
 • Inbound Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng nhập
 • Outbout Freight Forwarder / NVOCC: Nghiệp vụ chứng từ hàng xuất
 • Quản lý bộ phận làm chứng từ
 • Báo cáo theo nghiệp vụ Logistics
 • Quản lý quan hệ khách hàng
 • Liên kết phân hệ kế toán

Warehouse - Phân hệ kho

 • Danh điểm vật tư (Stock Item Data)
 • Nhập xuất kho (Stock Transactions)
 • Kiểm kê kho (Physical Count).
 • Quản lý hệ thống kho/bãi/mặt bằng
 • Quản lý cho thuê kho bãi (Khách hàng, hợp đồng, kho bãi, mặt bằng)
 • Trạng thái mặt bằng
 • Cảnh báo hết hạn, gia hạn thuê
 • Quản lý chi phí bảo trì, sữa chữa
 • Báo cáo doanh số, công nợ, …..

HRM - Phân hệ nhân sự

 • Thông tin về hồ sơ lý lịch
 • Quản lý tuyển dụng
 • Thông tin đào tạo
 • Điều chuyển lao động
 • Quản lý thời gian
 • Khen thưởng kỷ luật
 • Chấm công
 • Tính lương (Lương tài xế, văn phòng, kỷ thuật, thời vụ,….)
 • Quản lý Bảo hiểm
 • Quản lý thuế TNCN
 • Quản lý danh mục dùng chung
 • Hệ thống báo cáo tổng hợp/chi tiết

Accouting - Phân hệ kế toán

 • Kế toán Quỹ tiền mặt
 • Kế toán Ngân hàng
 • Kế toán Mua hàng
 • Kế toán Bán hàng
 • Kế toán Kho
 • Kế toán Thuế
 • Kế toán Hợp đồng
 • Cổ đông
 • Kế toán Tổng hợp
 • Kế toán Tài sản cố định
 • Kế toán Công cụ dụng cụ, PBCP
 • Kế toán Tiền lương
 • Kế toán Giá thành
 • Kế toán Kế hoạch
 • Báo cáo nội bộ - thuế
 • Báo cáo quản trị

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm của Quý Khách hàng!

sản phẩm liên quan