Loading...

DANH MỤC SẢN PHẨM

Loading...

sản phẩm đặc biệt

Loading...

Tổng tiền:

Phần mềm quản lý sổ quỹ và thu chi nội bộ

Cung cấp bức tranh chuyển động dòng tiền và hoạt động “thu” – “chi” đầy đủ nhất của toàn doanh nghiệp trên một nền tảng tập trung trực tuyến.

Mã sản phẩm:

DN22

Thương hiệu:

700.000 đ

Phần mềm quản lý sổ quỹ và thu chi nội bộ

QUẢN LÝ THU - CHI THEO PHÒNG BAN

  • Quản lý chi tiêu của từng cá nhân, ánh xạ vào các phòng ban
  • Quản lý quỹ hoạt động, tính toán chi phí vận hành cho từng phòng ban, đội nhóm

QUẢN LÝ THU - CHI THEO DỰ ÁN

  • Quản lý chặt chẽ thu – chi của từng dự án
  • Quản lý hiện trạng kinh phí, lưu vết các khoản nợ

QUẢN LÝ GIAO DỊCH GẮN VỚI KHÁCH HÀNG

  • Quản lý chi tiết số lượng lớn các giao dịch, đơn hàng mỗi ngày
  • Quản lý thu chi chi tiết, hiện trạng số dư, lãi lỗ

Tính năng nổi bật của phần mềm quản lý sổ quỹ và thu chi nội bộ

Ghi chép các khoản thu - chi - vay nợ

ü Thiết lập, cấu hình các phiếu thu – chi mẫu

ü Khởi tạo các phiếu chu – chi nhanh chóng theo mẫu có sẵn

ü Quản lý đầy đủ thông tin cần thiết: Mã phiếu, Ngày lập phiếu, Giá trị, Dự án, Hợp đồng, Khách hàng, Phòng ban, Nhân viên, Ghi chú, có hoặc không Hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Bảo mật thông tin tuyệt đối - Phân quyền quản trị rõ ràng

Chỉ những cá nhân được phân quyền mới có quyền truy cập, theo dõi chi tiết thông tin phiếu thu/ chi được thiết lập trên hệ thống.

ü Admin sẽ nắm bắt được tình trạng thu/ chi của toàn bộ quỹ cơ sở

ü Quản trị cơ sở sẽ theo dõi được tổng quỹ và quỹ cơ sở

ü Quản trị quỹ thì sẽ quản lý các phiếu thu/chi, đầu kỳ, tổng thu, tổng chi, tồn quỹ của quỹ đó

Hạch toán vào kết quả kinh doanh

ü Cho phép gán phiếu thu/chi vào hợp đồng liên quan

ü Toàn bộ thông tin thu/chi tự động hiển thị trong báo cáo tài chính nếu bạn lựa chọn hạch toán vào kết quả kinh doanh.

ü Quản lý chính xác dòng tiền ngay cả những khoản chi tiêu nội bộ nhỏ nhất.

Báo giá sản phẩm

Tên gói  Giá gói
Gói Small (Tối đa 30 users) 700.000VNĐ/tháng
Gói Medium (Tối đa 60 users) 1.400.000VNĐ/tháng
Gói Big (Trên 60 users)

1.400.000VNĐ/tháng

 + 20.000VNĐ/user/tháng từ tài khoản thứ 61 trở lên

Miễn phí lưu trữ 1GB/User - Hỗ Trợ trong giờ Hành Chính - Miễn Phí cập nhật tính năng mới

Bảng giá trên chưa bao gồm VAT

* Thanh toán tối thiểu 12 tháng

sản phẩm liên quan