Loading...

DANH MỤC SẢN PHẨM

Loading...

sản phẩm đặc biệt

Loading...

Tổng tiền:

PM Quản Lý Dữ Liệu Công Chứng Dùng Cho Sở Tư Pháp Các Tỉnh, Các Phòng Công Chứng, Văn Phòng Công Chứng

Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng và hồ sơ công chứng được xây dựng với mục đích giúp các tổ chức hành nghề công chứng phát hiện và ngăn chặn sớm các giao dịch dân sự/kinh tế có liên quan đến tài sản đã từng làm thủ tục công chứng được phần mềm quản lý.

Mã sản phẩm:

NN06

Thương hiệu:

32.000.000 đ

Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng và hồ sơ công chứng được xây dựng với mục đích giúp các tổ chức hành nghề công chứng phát hiện và ngăn chặn sớm các giao dịch dân sự/kinh tế có liên quan đến tài sản đã từng làm thủ tục công chứng được phần mềm quản lý.

Bên cạnh đó, thông qua môi trường mạng, phần mềm thường xuyên cung cấp thông tin về tình trạng “phong tỏa” của tài sản, phục vụ cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố tới các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan kịp thời xem xét, ngăn chặn các giao dịch công chứng.

Do đó, việc ứng dụng phần mềm giúp các tổ chức hành nghề công chứng giảm thiểu rủi ro nghề nghiệp, tăng cường hiệu quả trong hoạt động công chứng, đồng thời từng bước giúp nhà nước hình thành cơ sở dữ liệu về tài sản của người dân/doanh nghiệp cấp quốc gia, phục vụ nhu cầu giao dịch trong các hoạt động dân sự/kinh tế.

Quý cơ quan có thể mua hoặc thuê để sử dụng hệ thống.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự quan tâm của Quý cơ quan!

sản phẩm liên quan