Phần mềm kế toán (đóng gói) - 1C:AccountingSuite
Loading...
tatthanhvu.com

Phần mềm kế toán (đóng gói) - 1C:AccountingSuite

           Công ty TNHH Tất Thành Vũ – Đại lý phân phối phần mềm chính thức của 1C tại thị trường Hải Phòng, chuyên cung cấp phần mềm trong lĩnh vực quản lý và chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin - xin giới thiệu tới quý doanh nghiệp phần mềm kế toán 1C:AccountingSuite

1C:AccountingSuitelà phần mềm kế toán tài chính đa năng, ứng dụng cho công tác tự động hóa kế toán. Ưu điển vượt trội:

 • Đầy đủ toàn bộ chức năng kế toán
 • Báo cáo đa dạng, linh hoạt
 • Tích hợp hầu hết hóa đơn điện tử
 • Phù hợp với nhiều đối tượng
 • Không giới hạn cơ sở dữ liệu
 • Cơ chế linh hoạt, tối ưu chi phí
Giá:
Liên hệ

Tags: 

 • Chia sẻ qua viber bài: Phần mềm kế toán (đóng gói) - 1C:AccountingSuite
 • Chia sẻ qua reddit bài:Phần mềm kế toán (đóng gói) - 1C:AccountingSuite

       Công ty TNHH Tất Thành Vũ – Đại lý phân phối phần mềm chính thức của 1C tại thị trường Hải Phòng, chuyên cung cấp phần mềm trong lĩnh vực quản lý và chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin - xin giới thiệu tới quý doanh nghiệp phần mềm kế toán 1C:AccountingSuite

1C:AccountingSuitelà phần mềm kế toán tài chính đa năng, ứng dụng cho công tác tự động hóa kế toán. Ưu điển vượt trội:

 • Đầy đủ toàn bộ chức năng kế toán
 • Báo cáo đa dạng, linh hoạt
 • Tích hợp hầu hết hóa đơn điện tử
 • Phù hợp với nhiều đối tượng
 • Không giới hạn cơ sở dữ liệu
 • Cơ chế linh hoạt, tối ưu chi phí

I. Các chứng năng chính của phần mềm

KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

 • Quản lý nhập xuất hàng hóa theo từng kho về cả số lượng và giá trị, theo đó ngăn ngừa việc mất mát hàng hóa
 • Người sử dụng có thể thiết lập định mức tồn kho tối thiểu cho từng mặt hàng, tự động tính toán tồn kho dự tính để cân đối và điều chỉnh kịp thời hàng hóa trong kho.
 • Linh hoạt trong cách ghi nhận một mặt hàng có phát sinh nhiều loại đơn vị tính trong chứng từ và có phần thiết lập mối quan hệ giữa các đơn vị tính có liên quan đến nhau.

Kế Toán Bán Hàng & Mua Hàng

Bán hàng

 • Quản lý chu trình bán hàng từ khâu Báo giá đến lên Đơn hàng bán và cuối cùng là Hóa đơn bán hàng, Nhận hàng bán trả lại.
 • Cho phép ghi nhận bảng giá bán và tính toán chiết khấu cho từng mặt hàng hoặc cho tổng giá trị hóa đơn bán hàng.
 • Quản lý doanh thu và giá vốn theo nhiều tiêu chí: theo mặt hàng, theo loại hàng, theo vụ việc, công trình, khách hàng…

Mua hàng

 • Quản lý chu trình mua hàng từ khâu lên Đơn hàng mua đến Hóa đơn mua hàng, Trả lại hàng cho người bán.
 • Quản lý hàng hóa mua trong kỳ theo nhiều tiêu chí: theo nhà cung cấp, theo kho, theo mặt hàng, theo chứng từ…

Kế Toán Tiền Mặt & Tiền Gửi

 • Quản lý thu chi, tồn quỹ và sao kê ngân hàng, kiểm soát số dư tiền cuối tháng.
 • Cập nhật biểu mẫu ủy nhiệm chi của các ngân hàng kịp thời.
 • Tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Kế Toán Tài Sản

 • Bao gồm công cụ dụng cụ, chi phí trả trước...
 • Hạch toán tài sản cố định hữu hình và vô hình; công cụ dụng cụ, chi phí trả trước được tiến hành theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Kế Toán Tiền Lương

 • Tự động hóa công việc tính tiền lương cho nhân viên, đồng thời tiến hành hạch toán các khoản thu chi tạm ứng trước khi trả lương, bên cạnh đó có tính đến các khoản thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích theo lương.

Kế Toán Sản Xuất, Tính Giá Thành

Cho sản phẩm, dịch vụ và công trình xây lắp...

 • Ghi nhận chi phí sản xuất (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công, chi phí chung; Phân bổ chi phí chung (cho phép lựa chọn từ nhiều phương pháp phân bổ); Tự động hóa việc tính toán giá thành
 • Cho phép sản xuất theo định mức, tập hợp chi phí chi tiết cho từng thành phẩm.
 • Lên bảng tính giá thành chi tiết từng nguyên liệu, chi phí nhân công và các chi phí chung phân bổ của từng thành phẩm.

Quản Lý Hoạt Động Bán Lẻ

 • Ghi nhận các phiếu bán hàng, trả lại hàng phát sinh trong ngày
 • Lên bảng kê xuất hóa đơn GTGT cho tất cả các phiếu bán hàng trong ngày mà khách hàng không lấy hóa đơn.
 • Quản lý hàng hóa theo mã vạch
 • Xây dựng các chương trình chiết khấu, marketing đơn giản

Quản Lý Hóa Đơn GTGT

 • Hệ thống hoàn toàn mở và có khả năng tích hợp với tất cả các nhà cung cấp hóa đơn điện tử.
 • Hỗ trợ xuất tờ khai thuế GTGT ra file xml đẩy lên HTKK

Kế Toán Tổng Hợp

 • Tự động hóa các nghiệp vụ cuối kỳ trích khấu hao TSCĐ, ghi giảm CCDC, tính giá vốn, đánh giá chênh lệch tỷ giá, xác định kết quả kinh doanh

BCTC & Hệ Thống Sổ Kế Toán

 • Ngoài hệ thống sổ sách, chứng từ, nghiệp vụ đầy đủ theo chuẩn mực, thông tư của chế độ kế toán, AccountingSuite còn có nhiều báo cáo quản trị, phân tích nhiều chiều theo nhu cầu doanh nghiệp ở nhiều góc độ khác nhau.
 • Hỗ trợ xuất báo cáo tài chính ra file xml đẩy lên HTKK

II. Báo giá

 • Báo giá phần mềm AccountingSuite bản on-premise (dùng offline dưới máy tính)

STT

Mặt hàng

Số

lượng

Đơn vị

Đơn giá sản phẩm

Thành tiền

Ghi chú

1

AccountingSuite

1

Bộ

3.500.000

3.500.000

Sử dụng bản chuẩn theo chương trình

 

Ghi chú:.

 • Giải pháp AccountingSuite hiện được thiết kế theo chế độ kế toán doanh nghiệp thông tư 200; thông tư 133; thông tư 132.
 • Có thể mở rộng số lượng người sử dụng theo yêu cầu
 • Phần mềm được bảo trì 12 tháng tính từ ngày hai bên ký Hợp đồng.
 • Sản phẩm và dịch vụ không chịu thuế GTGT.
 • Bao gồm 1 máy và không giới hạn số lượng data.
 • Kể từ máy thứ 2, thêm 1 máy+ 2.000.000 VNĐ
 • Phí bảo trì và hỗ trợ 2.000.000 VNĐ/ Năm

 

 

Báo giá phần mềm AccountingSuite bản online

STT

Mặt hàng

Số

lượng

Đơn vị

Đơn giá sản phẩm

Thành tiền

Ghi chú

1

AccountingSuite

1

Bộ

2.400.000

2.400.000

Sử dụng bản chuẩn theo chương trình

 

Ghi chú:.

 • Giải pháp AccountingSuite hiện được thiết kế theo chế độ kế toán doanh nghiệp thông tư 200; thông tư 133; thông tư 132.
 • Có thể mở rộng số lượng người sử dụng theo yêu cầu
 • Phần mềm được bảo trì 12 tháng tính từ ngày hai bên ký Hợp đồng.
 • Sản phẩm và dịch vụ không chịu thuế GTGT.
 • Bao gồm 2 data không giới hạn dung lượng chứng từ và 2 kết nối đồng thời
 • Bổ sung thêm data (1.200.000/data)
 • Kể từ kết nối thứ 3, thêm 1 kết nối + 1.800.000 VNĐ/ Năm
 • Không mất phí bảo trì và hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sản phẩm liên quan