Phần mềm Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Loading...
tatthanhvu.com

Phần mềm Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Công ty TNHH Tất Thành Vũ chuyên cung cấp phần mềm trong lĩnh vực quản lý và chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin, xin giới thiệu tới quý cơ quan Phần mềm Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Giá:
1.700.000 đ

Tags: 

  • Chia sẻ qua viber bài: Phần mềm Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
  • Chia sẻ qua reddit bài:Phần mềm Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Công ty TNHH Tất Thành Vũ chuyên cung cấp phần mềm trong lĩnh vực quản lý và chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin, xin giới thiệu tới quý cơ quan Phần mềm Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Phần mềm "Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư " giúp hỗ trợ trong công việc của Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện, cấp tỉnh từ khâu xác định bảng tính chi tiết, lập phương áp, lập tờ trình, quyết định thu hồi đất cho các dự án giải phóng mặt bằng như: làm đường giao thông, xây dựng chung cư, nhà ở, nhà xưởng, mở đường lưới điện. Phần mềm giúp quản lý thông tin dự án, chủ sử dụng. Phương án chi tiết kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho chủ sử dụng. Trình phương án dự thảo thẩm định. Quản lý đơn giá tài sản theo quy định ban hành, quản lý đơn giá đất theo dự án.

Phần mềm giúp tính toán khối lượng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, kiểm tra và áp giá tương ứng, xác định ra chi phí. Giúp xác định chi phí đền bù của từng hộ dân theo từng vùng giá. Lập bảng tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng dự án.....! Hỗ trợ xuất báo cáo, bảng tổng hợp ra các tập tin: Word, Excel, PDF Đặc biệt xuất báo cáo, bảng tổng hợp ra tập tin Excel bao gồm công thức tính Hỗ trợ biên tập các mẫu báo khác theo yêu cầu

      

Quản lý đơn giá tải       sản, đơn giá bồi thường đất

Tính năng chính

Thiết bị máy tính

Thiết bị di động

Gói 1

Gói 2

Gói 3

Quản lý đơn giá tài sản theo quy định ban hành củatỉnh.

x

 

x

x

x

Hỗ trợ import đơn giá tài sản từ tập tin excel

x

 

x

x

x

Quản lý đơn giá đất bồi thường, tái định cư theo từngdự án.

x

 

x

x

x

Hỗ trợ import đơn giá đất từ tập tin excel

x

 

x

x

x

Quản lý danh mục

Nhóm đất

x

 

x

x

x

Loại đất

x

 

x

x

x

Hiện trạng sử dụng đất

x

 

x

x

x

Loại hỗ trợ

x

 

x

x

x

Email hệ thống

x

 

x

x

x

Ký tự đặc biệt hỗ trợ nhập liệu

x

 

x

x

x

Dự án

Quản lý thông tin dự án

x

x

x

x

x

Tóm tắt kinh phí theo từng hạng mục

x

x

x

x

 

Căn cứ lập dự án

x

 

x

x

x

Quản lý, lưu dữ liệu scan

x

x

 

 

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT và tái định cư

x

 

x

x

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT dự án về đất

x

 

x

x

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT dự án về tài sản trênđất

x

 

 

x

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT dự án về chính sáchhỗ trợ và thưởng di dời

x

 

 

x

x

Tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai

x

 

x

x

x

Thống kê khối lượng theo dự án (tổng kinh phí, diệntích đất, loại đất, kinh phí theo loại tài sản, hỗ trợ, khấu trừ).

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

Hỗ trợ xuất Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT và TĐC;   Bảng tổng hợp thu hồi đất dự án ra tập tin định dạngword, excel, pdf

 

x

 

 

x

 

x

 

x

Hỗ trợ xuất Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT và TĐC; Bảng tổng hợp thu hồi đất dự án sang tập tin excelbao gồm công thức tính.

 

x

 

 

 

x

 

x

 

Thông tin chủ sở hữu

x

x

x

x

x

Tóm tắt kinh phí theo từng hạng mục

x

x

x

x

x

Thông tin thửa đất

x

x

x

x

x

Chụp hình và quản lý, lưu dữ liệu scan

x

x

 

 

x

Bảng tính chi tiết kinh phí BT, HT và TĐC

x

 

x

x

x

Quyết định BT, HT và TĐC

x

 

 

 

x

Quyết định thu hồi đất

x

 

 

 

x

Hỗ trợ xuất bảng tính chi tiết BT, HT và TĐC ra tậptin định dạng word, excel, pdf

x

 

x

x

x

Hỗ trợ xuất bảng tính chi tiết BT, HT và TĐC ra tậptin excel bao gồm công thức

x

 

 

x

x

                 Phương án dự thảo

Thông tin phương án

x

x

x

x

x

Tóm tắt kinh phí theo từng hạng mục

x

x

x

x

x

Tờ trình thông qua hội đồng

x

 

 

x

x

Bảng chiết tính PA dự thảo

x

 

 

x

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT và TĐC phương án dự thảo

 

x

 

 

x

 

x

 

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT phương án dự thảo về đất

 

x

 

 

x

 

x

 

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT phương án dự thảo về tài sản trên đất

 

x

 

 

 

x

 

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT phương án dự thảo về chính sách hỗ trợ và thưởng di dời

 

x

 

 

 

x

 

x

Hỗ trợ xuất Tờ trình, báo cáo, Bảng chiết tính, bảng tổng ra tập tin định dạng word, excel, pdf

 

x

 

 

x

 

x

 

x

Hỗ trợ xuất Bảng chiết tính, bảng tổng ra tập tin excel bao gồm công thức

 

 

 

 

x

 

x

Thông tin phương án

x

x

x

x

x

Tóm tắt kinh phí theo từng hạng mục

x

x

x

x

x

Tờ trình thẩm định

x

 

 

x

x

Bảng chiết tính kinh phí phương án thẩm định, phêduyệt

x

 

 

x

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT và TĐC phương ánthẩm định

x

 

x

x

x

 

 

 

 

Phương án thẩm định, phê duyệt

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT phương án thẩmđịnh về đất

x

 

x

x

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT phương án thẩmđịnh về tài sản trên đất

x

 

 

x

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT phương án thẩmđịnh về chính sách hỗ trợ và thưởng di dời

x

 

 

x

x

Biên bản họp thẩm định

x

 

 

 

x

Tờ trình phê duyệt

x

 

 

 

x

Thông báo kết quả thẩm định

x

 

 

 

x

Quyết định phê duyệt phương án

x

 

 

 

x

Hỗ trợ xuất bảng tính, tờ trình, quyết định, báo cáo,bảng tổng hợp ra tập tin định dạng word, excel, pdf

 

 

x

x

x

Hỗ trợ xuất bảng tính, bảng tổng hợp ra tập tin excelbao gồm công thức

x

 

 

x

x

Hệ thống

Quản lý thông tin tài khoản, phân quyền hoạt động người dùng trong hệ thống (không giới hạn số lượngtài khoản)

 

x

 

 

x

 

x

 

x

Thông tin tài khoản người dùng

x

x

x

x

x

Đăng nhập/đăng xuất

x

x

x

x

x

Sao lưu dữ liệu tự động theo lịch thiết lập hoặc khiđược gọi lệnh.

x

 

x

x

x

Phục hồi dữ liệu

x

 

x

x

x

Cài đặt tuỳ chỉnh

x

 

x

x

x

sản phẩm liên quan